024 - 420 0247 info@mrinopleidingen.nl
Selecteer een pagina

Pragmatische cursussen op elk rechtsgebied

Gegeven door enthousiaste docenten op academisch niveau

Alle onderstaande cursussen van dit najaar gaan zeker door!

Heeft u een tip voor ons op het gebied van onderwerpen en/of docenten. Laat het ons weten en wij gaan de cursus voor u organiseren!

Neem direct contact met ons op 

 

 

×

Nieuwe cursist

hellooooo
4

Actualiteiten Participatiewet en WMO

Tijdens de cursus komen recente ontwikkelingen over de wetgeving en de nieuwste jurisprudentie aan de orde. Met betrekking tot de Participatiewet gaat het om ontwikkelingen rondom de bestuurlijke boete, kostendelersnorm, het woonplaatsbegrip, wederzijdse zorg, middelen en de inlichtingenplicht. Ten aanzien van de WMO komen actuele thema’s aan bod zoals de wijze van indiceren bij huishoudelijke hulp, begeleiding en beschermd wonen en uiteraard jurisprudentie over het persoonsgebonden budget.

mr. B.J.M. (Bernard) de Leest
4 NOvA PO
21-11-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Aan het einde van het jaar alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van ondernemingsrecht updaten? Dan is deze cursus iets voor u. In vier uur tijd neemt mr. Remco Bijlsma u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven.

mr. Remco Bijlsma
4 NOvA PO
25-11-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Piketcursus strafrecht

De ervaren strafrechtadvocaat Theo Boumans doorloopt het hele piket-traject alsmede de daarop volgende voorlopige hechtenis en reikt de nodige handvatten aan waarbij zowel onervaren als ervaren (piket)advocaten kunnen leren van de gedegen kennis en praktijkervaring. Allerlei aspecten, ook niet juridische, komen aan de orde. Zo komen onderwerpen wat te doen met een kwetsbare verdachte aan de orde. Maar ook: hoe om te gaan met zwijgrecht, een ‘bevel beperkingen’, wat zijn ‘ernstige bezwaren’, wanneer vraag je schorsing aan (en wanneer niet), wat kan de verdachte (in dit stadium) van de raadsman verwachten en nog veel meer.

mr. Theo Boumans
6 NOvA PO
28-11-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Verdieping en actualiteiten alimentatierecht en -rekenen (bruto)

Deze cursus is goedgekeurd voor 6 MfN-punten naast de 6 PO-punten. Wij zijn bijzonder verheugd dat we mr. Agnes van Wieren hebben weten te strikken voor de cursus alimentatierecht en -rekenen. Wilt u uw kennis omtrent alimentatierecht en -rekenen een update geven en/of u hierin verdiepen? Dan is deze cursus wat u zoekt. Het betreft een actieve cursus met veel mogelijkheden voor interactie.

mr. A.R. (Agnes) van Wieren
6 NOvA PO
03-12-2019
395,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Verbindend procederen in familiezaken

Nog veel te vaak komt het voor dat familiezaken in een rechtszaak moeten worden uitgevochten, zoals (v)echtscheidingen, alimentaties, adopties, omgangsregelingen, voogdijkwesties, uithuisplaatsingen en gedwongen opnames. Niet alleen kinderen ervaren daar last van, maar ook op de rest van de familie en de leefomgeving heeft een familiezaak een impact. Het is dan ook niet vreemd dat er vorig jaar in het regeerakkoord is opgenomen dat er een landelijk beleid moet komen om pro-actief te de-escaleren in complexe scheidingszaken, zowel bij de rechter als ook in de voorfase.

mr. F. (Frank) Oelmeijer
Ir. Marina C. Wielders
6 NOvA PO
03-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Schadeberekening en schadevergoeding en alternatieve wegen naar compensatie

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat.

mr. dr. L. (Luuk) Reurich
6 NOvA PO
09-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten Huurrecht: Woon- en bedrijfsruimte

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Krantenkoppen over middenhuur, het faillissement van Cool Cat, uit de hand gelopen renovaties en woonfraude geven aan dat het huurrecht middenin de belangstelling staat. Recente wetgeving en intensievere beoordeling door de rechter maken actuele kennis van het huurrecht vereist is om goed te kunnen adviseren.

mr. E.P.W. (Elout) Korevaar
6 NOvA PO
09-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Amersfoort
6

Recente jurisprudentie en ontwikkelingen formeel (Sv) en materieel strafrecht (Sr)

Het is ons wederom gelukt om mr. Henk Peters, officier van justitie, te “strikken” voor deze cursus. De cursus werd vorig jaar extreem hoog gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 9,1. Het begrip recent kreeg invulling doordat diverse belangwekkende arresten gewezen in dezelfde week als de cursus nog besproken werden.

mr. H.E.G. (Henk) Peters
6 NOvA PO
10-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten Bestuursrecht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op de actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

mr. S. (Sander) Lely
6 NOvA PO
10-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Tijdens deze verdiepingscursus worden het actuele personen en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht met u besproken. Aan de orde komen onderwerpen als: de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en de veranderende (omstreden) regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020). Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
6 NOvA PO
11-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Recente jurisprudentie en ontwikkelingen formeel (Sv) en materieel strafrecht (Sr)

Het is ons wederom gelukt om mr. Henk Peters, officier van justitie, te “strikken” voor deze cursus. De cursus werd vorig jaar extreem hoog gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 9,1. Het begrip recent kreeg invulling doordat diverse belangwekkende arresten gewezen in dezelfde week als de cursus nog besproken werden.

mr. H.E.G. (Henk) Peters
6 NOvA PO
12-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten Bestuursrecht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op de actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

mr. S. (Sander) Lely
6 NOvA PO
12-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten Arbeidsrecht end of year update 2019

Aan het einde van het jaar alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van arbeidsrecht updaten? Dan is deze cursus iets voor u. In vier uur tijd neemt mr. Remco Bijlsma u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven.

mr. Remco Bijlsma
4 NOvA PO
16-12-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Processtukken schrijven: methode en technieken

Stuur het rechterlijk oordeel met effectieve processtukken! Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt. De cursus geeft aldus systematisch inzicht in de know how van het schrijven van processtukken waaraan ook de ervaren procesadvocaat tal van nuttige tips zal kunnen ontlenen.

mr. dr. L. (Luuk) Reurich
6 NOvA PO
17-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

In deze praktijkgerichte cursus zullen actuele ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht uit 2018 en 2019 worden besproken.

mr. E. (Ed) van der Hoeden
6 NOvA PO
17-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Tijdens deze verdiepingscursus worden het actuele personen en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht met u besproken. Aan de orde komen onderwerpen als: de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en de veranderende (omstreden) regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020). Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
6 NOvA PO
19-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
5

Advocatuur en ethiek

Als advocaat of jurist ben je snel geneigd normen vanuit een juridisch kader te beschouwen. Logisch, dat ben je gewend en de tuchtrechter toetst er aan. Ethiek vereist een andere blik, een beoordeling vanuit ethische waarden. Je standpunt kunnen bepalen op basis van ethische theorieën. Op basis van ‘praktische wijsheid’ kunnen handelen. En dat gaat een stuk verder dan alleen maar het stellen van de vaak als moralistisch ervaren vraag: wat is ethisch?

mr. E.W.J. (Edwin) van Dijk
5 NOvA PO
19-12-2019
320,-
11.00 - 17.15 uur
Breukelen
4

Vreemdelingenrecht: Het inreisverbod

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht. Tijdens deze cursus worden de meest actuele stand van zaken en jurisprudentie rondom het inreisverbod met u behandeld.

mr. A. (Aniel) Pahladsingh
4 NOvA PO
23-12-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

EU Migratierecht

Het EU-migratierecht is voortdurend in beweging. Actuele ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hierdoor krijgt het EU-migratierecht steeds meer betekenis voor de rechtspositie van burgers en hun familieleden van de Europese Unie en voor derdelanders (zoals bv gezinsmigranten, langdurig ingezetenen, studenten). Dit Europees migratierecht heeft niet alleen gevolgen voor de inhoudelijke normen die de rechtspositie van cliënten beïnvloeden, maar vereist van ook een Europese manier van denken die niet altijd overeenkomt met de vertrouwde regels van nationaal (proces)recht. Ook is kennis nodig van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU. Tijdens deze cursus wordt de basis van het EU migratierecht door 1 expert in deze materie samen met u doorgenomen. U krijgt een helder en compleet overzicht van de belangrijkste EU-verdragen en regelingen. Bespreking van de recente nationale rechtspraak en rechtspraak van het Hof van Justitie EU zorgt ervoor dat u na het volgen van deze cursus weer volledig up-to-date bent op het gebied van het EU-migratierecht. De opgedane kennis kunt u de volgende dag meteen toepassen in de praktijk

mr. A. (Aniel) Pahladsingh
4 NOvA PO
23-04-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

Familieprocesrecht in appel: een kijkje in de keuken van de familieraadsheer

Bij familiezaken is doorgaans sprake van een verzoekschriftprocedure. De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg. Van welke beschikkingen kunt u in appel, wie is belanghebbende, aan welke eisen moet uw beroepschrift of verweerschrift in appel voldoen, wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop, wat houdt de devolutieve werking nu concreet in, mag een verzoek in appel nog worden gewijzigd en wanneer mag een verzoek worden gewijzigd of wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan? Dit zijn vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als u in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

J.C.E. (Hanneke) Ackermans- Wijn
4 NOvA PO
14-05-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Tijdens deze verdiepingscursus worden het actuele personen en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht met u besproken. Aan de orde komen onderwerpen als: de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en de veranderende (omstreden) regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020). Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
6 NOvA PO
02-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht

In vier uur tijd neemt mr. Annette van Riemsdijk u mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving zullen aan bod komen tijdens deze cursus. De cursus zal een pragmatische invalshoek hebben, waardoor u dus naar huis gaat met praktische tips en tricks.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
4 NOvA PO
11-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

Actualiteiten Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht blijft zich razendsnel ontwikkelen onder invloed van politieke veranderingen, nieuwe Europese regelgeving en richtinggevende uitspraken van de Europese Hoven in Luxemburg en Straatsburg. Ook in de nationale rechtspraak zijn er vele richtinggevende uitspraken die van belang zijn voor de praktijk. Deze cursus is een mooie mix van reguliere en asielonderwerpen.

mr. A. (Aniel) Pahladsingh
4 NOvA PO
18-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

Familieprocesrecht in appel: een kijkje in de keuken van de familieraadsheer

Bij familiezaken is doorgaans sprake van een verzoekschriftprocedure. De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg. Van welke beschikkingen kunt u in appel, wie is belanghebbende, aan welke eisen moet uw beroepschrift of verweerschrift in appel voldoen, wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop, wat houdt de devolutieve werking nu concreet in, mag een verzoek in appel nog worden gewijzigd en wanneer mag een verzoek worden gewijzigd of wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan? Dit zijn vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als u in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

J.C.E. (Hanneke) Ackermans- Wijn
4 NOvA PO
25-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Nijmegen