Pragmatische cursussen op elk rechtsgebied

Gegeven door enthousiaste docenten op academisch niveau

De gezondheid van jou, onze andere cursisten en onze medewerkers staat voorop. Omdat we onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en ons steentje willen bijdragen aan de indamming van het coronavirus hebben we besloten al onze klassikale cursussen tot 1 september te annuleren. Op dit moment zijn we alle cursisten die zich reeds voor een cursus in het voorjaar hebben aangemeld, hierover aan het informeren. De meeste cursussen zullen worden verplaatst naar het najaar. 

Ondertussen bieden we steeds meer cursussen online aan. Deze online cursussen worden wekelijks uitgebreid. Benieuwd naar ons online aanbod? Houd dan onze online cursussen geregeld in de gaten.

Mocht je nog tips voor ons hebben omtrent onderwerpen waar jij graag een online cursus in zou willen volgen vernemen wij dit graag van je.

Wij wensen jou en iedereen in je omgeving vooral een goede gezondheid!

Heb je nog vragen? Wij staan je graag te woord. 

 

 

×

Nieuwe cursist

hellooooo
3

Videotutorial: EU migratierecht (regulier)

Tijdens deze videotutorial wordt het EU migratierecht door een expert in deze materie samen met je doorgenomen. Je krijgt een helder en compleet overzicht van de belangrijkste EU-verdragen en regelingen. Bespreking van de recente nationale rechtspraak en rechtspraak van het Hof van Justitie EU zorgt ervoor dat je na het volgen van deze videotutorial weer volledig up-to-date bent op het gebied van het EU-migratierecht.

mr. Aniel Pahladsingh
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: De gewijzigde NOW per 3 april 2020

In dit videotutorial licht niemand minder dan prof.mr.dr. Ruben Houweling de definitieve NOW-regeling (incl. de wijziging per 3 april) toe. Deze video kan je nu op ieder gewenst moment bekijken na aanmelding voor deze cursus. De onderstaand genoemde datum klopt niet. We werken nog aan een oplossing om de datum aan te passen, onze excuses hiervoor.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Arbeidsrechtelijke vragen in tijden van corona

Mr.dr. Pascal Kruit behandelt tijdens deze tutorial een vijftal veelvoorkomende arbeidsrechtelijke kwesties in tijden van de coronacrisis. Deze video kan je nu op ieder gewenst moment bekijken na aanmelding voor deze cursus. De onderstaand genoemde datum klopt niet. We werken nog aan een oplossing om de datum aan te passen, onze excuses hiervoor.

mr.dr. Pascal Kruit
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Het inreisverbod

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht.

mr. Aniel Pahladsingh
2 NOvA PO
03-12-2020
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: NOW per 1 mei + OVO

Op 1 mei jl. is de NOW opnieuw gewijzigd. Onder omstandigheden kunnen werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van een concern toch in aanmerking komen voor een subsidie. Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling schetst kort de essentiële bepalingen en risico’s van NOW 1, 2 en 3. In het tweede deel van dit tutorial staat hij stil bij recente ontwikkelingen op het terrein van overgang van onderneming.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Verdedigen in strafzaken

Mr. Henk Peters (OvJ) doet alvast een vooruitblik op de modernisering van het wetboek van strafvordering en de gevolgen daarvan nu al voor de strafrechtpraktijk van vandaag. Daarnaast bespreekt hij diverse strafvorderlijke leerstukken mede aan de hand van met name zeer recente jurisprudentie.

mr. Henk Peters
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang (4 PO)

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. De meest recente jurisprudentie zal worden meegenomen bij de diverse onderwerpen.

mr. dr. Rob Keurentjes
mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt
4 NOvA PO
03-12-2020
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
6

Videotutorial: Actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang (6 PO)

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. De meest recente jurisprudentie zal worden meegenomen bij de diverse onderwerpen.

mr. dr. Rob Keurentjes
mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt
6 NOvA PO
03-12-2020
300,-
6 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten bestuurs(proces)recht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

mr. Sander Lely
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Het coronavirus en het contractenrecht

Het coronavirus zet contracten onder druk. Het gaat om een ‘van buiten’ komende oorzaak; het ultieme overmachtsfeit. Door externe omstandigheden komen contractuele verplichtingen onder druk te staan: de vraag is of degene die het contract ‘aan zijn zijde’ heeft in deze omstandigheden zonder meer nakoming kan vorderen. Welke mogelijkheden biedt het contractenrecht om geheel of gedeeltelijk onder de verplichting uit te komen of tijdelijk uit te stellen of inhoudelijk te reduceren? Anderzijds rijst de vraag welke mogelijkheden de coronacrisis aan de teleurgestelde schuldeiser biedt.

mr.dr. Luuk Reurich
2 NOvA PO
03-12-2020
100,-
2 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Actualiteiten letselschade

In deze cursus van een uur wordt op luchtige wijze (in vogelvlucht) stilgestaan bij enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van de letselschade. Ook staat de docent stil bij enkele gezaghebbende arresten. Hierbij komen ook interessante of leerzame uitspraken van lagere rechters en artikelen aan bod, die voor veranderingen zorgen (of kunnen gaan zorgen) binnen de letselschadepraktijk. Denk daarbij o.a. aan de nieuwe schadeposten die opkomen en die nu weinig of niet geclaimd worden, de huidige stand zaken ten aanzien van de te hanteren rekenrente. En hoe zit het nou met de affectieschade of het leerstuk van de relativiteit? De docent behandelt o.a. dit soort onderwerpen en tracht u te laten nadenken over de ontwikkelingen die zich nu in de letselschadepraktijk voordoen.

mr. Veeru Mewa
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst, wijziging en transitievergoeding

In de wet staat omschreven dat iedere werknemer recht heeft op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd of ontbonden. In de wettelijke systematiek wordt uitgegaan van ondeelbaarheid van de arbeidsovereenkomst. In de periode van september 2018 tot en met april 2020 heeft de Hoge Raad in de beschikkingen Kolom, Victoria en SIPOR echter een ruimhartige uitbreiding van de regeling rondom de transitievergoeding toegestaan. In deze video wordt aan de hand van een aantal concrete casusposities uitgelegd in welke gevallen de werknemer bij wijziging van de arbeidsovereenkomst toch aanspraak heeft op een transitievergoeding en hoe hiervan strategisch gebruik kan worden gemaakt in een ontbindingsprocedure.

mr.dr. Pascal Kruit
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten contractenrecht

De Hoge Raad en de wetgever laten zich op het gebied van het contractenrecht niet onbetuigd. Zo is de wetgever doende vergaande franchisewetgeving in te voeren en moeten de komende jaren twee consumentenrechtenrichtlijnen worden geïmplementeerd die het kooprecht ingrijpend gaan veranderen. Kortom, reden te over om tijdens de cursus van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen en de gevolgen die het voor uw onderneming of uw cliënten heeft.

mr.drs. Jan Spanjaard
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Koop en verkoop roerende en onroerende zaken

Het kooprecht is de hoeksteen van het burgerlijke recht. Nergens wordt het Burgerlijk Wetboek verder getest dan in het kooprecht en dat is ook logisch. Kopen is namelijk iets dat we iedere dag doen. Ook in de juridische praktijk is de koopovereenkomst belangrijk. Niet in de laatste plaats door de belangen die er vaak mee gemoeid zijn. Toch kan er een hoop misgaan: niet op tijd klagen, niet in gebreke stellen, de schade onvoldoende op het netvlies hebben of niet helemaal scherp de consumentenrechten op het netvlies hebben en de vordering kan de prullenbak in gaan. Daar komt nog bij dat het consumentenkooprecht de komende jaren uitgebreid op de schop gaat. Reden te over dus om het kooprecht weer goed op te frissen. In deze cursus gaat Jan Spanjaard graag de discussie over koopovereenkomsten met u aan en geeft hij tips en tricks om goed beslagen ten ijs te komen, zodat de positie van uw onderneming of uw cliënt optimaal gewaarborgd is.

mr.drs. Jan Spanjaard
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Personen- en familierecht

Tijdens deze cursus zullen 3 familierechtelijke onderwerpen worden behandeld. Achtereenvolgens worden 1) het civiel jeugdrecht in tijd van corona 2) beschermingsmaatregelen meerderjarigen in coronatijd en 3) alimentatie in coronatijd. Na het volgen van deze cursus kunt u familierechtelijke vragen in tijden van de coronacrisis behandelen en toepassen in uw eigen praktijk.

mr. Annette van Riemsdijk
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Actualiteiten Jeugdstrafrecht

De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Uw expertise in het jeugdstrafrecht is daarom van groot belang en kan het verschil maken in een jeugdstrafzaak. In deze actualiteitencursus zal de rechtspraak binnen het jeugdstrafrecht centraal staan waarbij recente en toekomstige wetswijzigingen zullen worden besproken.

mr. Petra Breukink
4 NOvA PO
03-12-2020
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten huurrecht bedrijfsruimte

VERWACHT. Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied met interessante regimes welke met een enkele twinkslag soms compleet anders kunnen uitpakken. Dat is meteen precies waar in deze cursus de aandacht aan zal worden besteed. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle actualiteiten op het gebied van het huurrecht.

mr. Michel Visser
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten huurrecht woonruimte

VERWACHT. Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied met interessante regimes welke met een enkele twinkslag soms compleet anders kunnen uitpakken. Dat is meteen precies waar in deze cursus de aandacht aan zal worden besteed. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle actualiteiten op het gebied van het huurrecht.

mr. Michel Visser
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: EU Handvest voor grondrechten

Hoe en wanneer gebruik ik het EU-Handvest voor de Grondrechten? Heeft het een meerwaarde ten opzichte van het EVRM?  In deze cursus worden deze en vele andere vragen beantwoord. Dit is relevant, omdat de grondrechten van de Europese Unie (EU) een steeds grotere rol spelen en kunnen opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Het Handvest is, anders dan het EVRM, echter niet zonder meer van toepassing in alle zaken. Er moet sprake zijn van uitvoering van het EU recht. De toepasselijkheid ervan moet per geval worden beoordeeld. Deze cursus geeft hiervoor handvatten: u raakt vertrouwd met het systeem van grondrechten in de Europese Unie en hun toepassing in het Nederlandse rechtssysteem.

mr. Aniel Pahladsingh
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
4

Videotutorial: Jeugdbeschermingsrecht / de Jeugdwet en de daaruit vloeiende complicaties

DEZE ONLINE CURSUS IS PER DIRECT BESCHIKBAAR. De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

mr. Leo Hendriks
Thomas Frohn
4 NOvA PO
03-12-2020
200,-
4 uur
Videotutorial on demand
1

Videotutorial: Sociaal zekerheidsrecht en corona

VERWACHT. In deze, op de praktijk gerichte, cursus zullen de recente ontwikkelingen worden besproken over de coronacrisis en het sociaal zekerheidsrecht. U bent na het volgen van deze cursus weer helemaal bijgesproken over alle ontwikkelingen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht in deze vreemde tijd.

mr. Linda Meijs
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: WMO, WIZ en Participatiewet

VERWACHT. Deze cursus wordt het wettelijk kader van de WMO en WlZ geschetst en wordt dieper ingegaan op de voorwaarden om in aanmerkingen te komen voor zorg op grond van deze wetten. Na het volgen van deze training bent u volledig op de hoogte van de WMO 2015 en de WlZ en de laatste ontwikkelingen hieromtrent.

mr. Linda Meijs
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Slachtofferrecht: vordering benadeelde partij

Tijdens deze videotutorial worden recente ontwikkelingen besproken over de vordering benadeelde partij en de rechten van een slachtoffer in het strafproces. Je krijgt een compleet overzicht van komende en nieuwe wetgeving, actuele jurisprudentie en concrete tips uit de praktijk.

mr. Petra Breukink
mr. Laurens Kock
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial on demand
8

Online cursus: Actualiteiten arbeidsrecht in crisistijd

Sinds half maart staat de wereld op z’n kop! Het Covid-19-virus heeft grote impact op de arbeidsmarkt. Diverse sectoren worden ongekend hard getroffen waardoor veel werknemers hun baan (deels) dreigen te verliezen of zelfs al hebben verloren. De regering heeft nog niet eerder vertoonde steunpakketten geïntroduceerd die zowel bij werkgevers als werknemers tot veel vragen leiden. Tegelijkertijd draait ook de arbeidsrechtelijke rechtspraak door en zijn ook hier ontwikkelingen zichtbaar zoals de eerste ervaringen met de Wet arbeidsmarkt in balans en de WNRA. Kortom, er gebeurt op arbeidsrechtelijk gebied ontzettend veel!  

mr.dr. Pascal Kruit
prof.dr.mr. Ruben Houweling
8 NOvA PO
03-12-2020
375,-
8 uur
Videotutorial en webinar
1

Videotutorial: Overgang van onderneming en doorstart na faillissement

VERWACHT. In deze video worden actuele ontwikkelingen op het gebied van overgang van onderneming besproken op basis van recente rechtspraak van het Hof van Justitie. Daarnaast komen ook de doorstart na faillissement, de pre-pack en arbeidsrechtelijke consequenties van een doorstart aan bod.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial
1

Videotutorial: Reorganisatie

In de huidige coronacrisis hebben veel werkgevers het moeilijk. Veel (en) grote reorganisaties lijken onafwendbaar. Na jaren van economische voorspoed waarin weinig werd gereorganiseerd, zijn de do’s en dont’s, spelregels en juridische kaders bij u wellicht toe aan een opfrissing. Daarnaast heeft de Hoge Raad de afgelopen jaren enige uitleg gegeven aan onder meer de herplaatsingsverplichting en het begrip ‘uitwisselbare functie’. In deze video wordt de reorganisatie van A tot Z met u doorgesproken aan de hand van praktische casusvoorbeelden.

mr.dr. Pascal Kruit
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
2

Videotutorial: Actuele rechtspraak arbeidsrecht

In deze videotutorial wordt de actuele rechtspraak op het terrein van het arbeidsrecht besproken. De eerste beschikkingen rondom de i-grond, de eerste WNRA-uitspraken; na deze video bent u helemaal up-to-date. Deze cursus wordt verzorgd door twee topdocenten binnen het arbeidsrecht.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
mr.dr. Pascal Kruit
2 NOvA PO
03-12-2020
150,-
2 uur
Videotutorial
1

Videotutorial: NOW 2

Op 22 juni is de langverwachte NOW 2 verschenen. In dit videotutorial licht prof.mr. A.R. (Ruben) Houweling de nieuwe regeling toe. Aan bod komen uitvoerig de ontslagboete, nieuwe rekenregels en consequenties/doorwerking van NOW 2 op NOW 1 en omgekeerd. Na het volgen van dit videotutorial bent u weer helemaal up to date op het gebied van de NOW.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
1 NOvA PO
03-12-2020
50,-
1 uur
Videotutorial on demand
3

Videotutorial: Actualiteiten familieprocesrecht

Deze cursus wordt verwacht. We zullen zo snel mogelijk meer informatie over deze cursus publiceren.

mr. Hanneke Ackermans - Wijn
3 NOvA PO
03-12-2020
150,-
3 uur
Videotutorial
2

VAR: Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Deze videotutorial is alleen beschikbaar voor de leden van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda - s-Hertogenbosch

mr. Jan Meijer
2 NOvA PO
03-12-2020
0,-
2 uur
Videotutorial
3

VAR actualiteiten arbeidsrecht

Cursus actualiteiten arbeidsrecht met prof.mr.dr. Ruben Houweling met als sidekick mr. Lawrence van Woensel. Deze cursus is alleen beschikbaar voor leden van de VAR.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
3 NOvA PO
03-12-2020
0
3 uur
Videotutorial
4

Actualiteiten jeugdstrafrecht

De cursus van 12 mei 2020 is geannuleerd en is verplaatst naar donderdag 3 december 2020. We onderzoeken nog of we deze cursus ook online kunnen aanbieden. De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Uw expertise in het jeugdstrafrecht is daarom van groot belang en kan het verschil maken in een jeugdstrafzaak. In deze actualiteitencursus zal de rechtspraak binnen het jeugdstrafrecht centraal staan waarbij recente en toekomstige wetswijzigingen zullen worden besproken.

mr. Petra Breukink
4 NOvA PO
03-12-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
12

Tweedaagse cursus erfrecht

Deze tweedaagse basiscursus behandelt alle erfrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u in korte tijd alle kernthema’s van het erfrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen.

prof.mr. André Nuytinck
12 NOvA PO
07-12-2020
750,-
11.00 - 18.00 uur
Breukelen
6

Collegetour: Arbeidsrecht in modellen! (incl. gratis modellenboek t.w.v. € 167,50)

Hoe formuleer ik een WAB-proof oproepovereenkomst? Hoe reken ik in 2020 af met slapende dienstverbanden voor en vanaf 2020 en wat krijg ik dan via UWV gecompenseerd? Moet ik nu de i-grond wel of niet aanvoeren en zo ja, als eerste of als laatste grond? Hoe bereken ik de billijke vergoeding anno 2020? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak en regelgeving van het afgelopen jaar? Op deze vragen en meer geven mr.dr. Pascal Kruit en prof.mr.dr. Ruben Houweling op interactieve wijze antwoord in de unieke duo-cursus “Arbeidsrecht in Model”.

prof.dr.mr. Ruben Houweling
mr.dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
08-12-2020
475,-
10.00 - 17.30 uur
Hilversum
6

Actualiteiten strafrecht in optima forma

De twee Limburgse strafrecht toppers mr. Henk Peters en mr. Theo Boumans zullen in deze uiterst interessante cursus de ontwikkelingen op het gebied van het strafrecht met u doorlopen. De docenten bespreken de recente ontwikkelingen in de wetgeving alsmede de actuele jurisprudentie van de Hoge Raad die relevant is voor de verdediging in strafzaken, waarbij afwisselend zowel het formeel en het materieel strafrecht aan de orde komen. Het zal geen hoorcollege worden, maar een interactieve dag waarbij u de ruimte krijgt uw vragen te stellen en aan u de casusposities waarin de Hoge Raad een oordeel moest vellen worden voorgelegd en daarna besproken.

mr. Henk Peters
mr. Theo Boumans
6 NOvA PO
10-12-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. Na bespreking van de inhoud van de nieuwe wetten wordt hiermee aan de hand van casus geoefend. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal up to date.

mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt
mr. dr. Rob Keurentjes
6 NOvA PO
17-12-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen