024 - 420 0247 info@mrinopleidingen.nl
Selecteer een pagina

Pragmatische cursussen op elk rechtsgebied

Gegeven door enthousiaste docenten op academisch niveau

Heeft u een tip voor ons op het gebied van onderwerpen en/of docenten. Laat het ons weten en wij gaan de cursus voor u organiseren!

Neem direct contact met ons op 

 

 

×

Nieuwe cursist

hellooooo
4

EU migratierecht

Het EU-migratierecht is voortdurend in beweging. Tijdens deze cursus wordt de basis van het EU migratierecht in deze materie samen met u doorgenomen. Hierbij krijgt u een helder en compleet overzicht van de belangrijkste EU-verdragen en regelingen.

mr. Aniel Pahladsingh
4 NOvA PO
23-04-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Processtukken schrijven: methoden en technieken

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
23-04-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
4

Actualiteiten jeugdstrafrecht

In deze actualiteitencursus zal de rechtspraak binnen het jeugdstrafrecht centraal staan waarbij recente en toekomstige wetswijzigingen zullen worden besproken. Door het gebruik van praktijkvoorbeelden zal deze cursus een pragmatische invalshoek hebben en door het gebruik van handige praktijktips zult u de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de praktijk.

mr. Petra Breukink
4 NOvA PO
12-05-2020
250,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Familieprocesrecht in appel: een kijkje in de keuken van de familieraadsheer

De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg. De hoger beroep procedure leidt in de praktijk vaak tot veel vragen. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

mr. Hanneke Ackermans - Wijn
4 NOvA PO
14-05-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Schadeberekening en schadevergoeding en alternatieve wegen naar compensatie

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat. Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
18-05-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Rotterdam
6

Recente jurisprudentie en ontwikkelingen formeel (Sv) en materieel strafrecht (Sr)

Het is ons wederom gelukt om mr. Henk Peters, officier van justitie, te “strikken” voor deze cursus. De cursus werd vorig jaar extreem hoog gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 9,1. Het begrip recent kreeg invulling doordat diverse belangwekkende arresten gewezen in dezelfde week als de cursus nog besproken werden.

mr. Henk Peters
6 NOvA PO
28-05-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Rotterdam
6

Actualiteiten personen- en familierecht

Tijdens deze verdiepingscursus worden het actuele personen en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht met u besproken. Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

mr. Annette van Riemsdijk
6 NOvA PO
02-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten personen- en familierecht (inclusief relatievermogensrecht)

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht, scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het personen-en familierecht.

prof. mr. André Nuytinck
6 NOvA PO
02-06-2020
375,-
11.00 - 18.00 uur
Eindhoven
4

Actualiteiten koop en verkoop roerende en onroerende zaken

In deze cursus gaat Jan Spanjaard graag de discussie over koopovereenkomsten met u aan en geeft hij tips en tricks om goed beslagen ten ijs te komen, zodat de positie van uw onderneming of uw cliënt optimaal gewaarborgd is.

mr. drs. Jan Spanjaard
4 NOvA PO
04-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. Na bespreking van de inhoud van de nieuwe wetten wordt hiermee aan de hand van casus geoefend. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal up to date.

mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt
mr. dr. Rob Keurentjes
6 NOvA PO
04-06-2020
260,-
10.00 - 16.30 uur
Tilburg
4

Actualiteiten verzekeringsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het verzekeringsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het verzekeringsrecht.

mr. Peter van Huizen
4 NOvA PO
08-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Leusden
4

Privacy in het arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht speelt privacy een steeds grotere rol. Het is daarom van groot belang van de privacywetgeving op de hoogte te zijn. In de cursus worden veel praktijkvoorbeelden en rechtspraak besproken. U krijgt praktische tips die u direct kunt toepassen in de praktijk.

mr. Sander Theunissen
4 NOvA PO
08-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

Actualiteiten ondernemingsrecht

Ervaren advocaat, mr. Remco Bijlsma, zal samen met u het ondernemingsrecht op een pragmatische en inzichtelijke manier doorlopen. Hierbij reikt hij de nodige handvatten aan waarbij zowel onervaren als ervaren ondernemingsrecht advocaten kennis en praktijkervaring zullen opdoen. Uiteraard zullen de actualiteiten binnen het ondernemingsrecht tijdens deze cursus niet ontbreken.

mr. Remco Bijlsma
4 NOvA PO
09-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten huurrecht: woon- en bedrijfsruimte

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied met interessante regimes welke met een enkele twinkslag soms compleet anders kunnen uitpakken. Dat is meteen precies waar in deze cursus de aandacht aan zal worden besteed aan de hand van concrete casussen. De casussen worden besproken aan de hand van de wet en de jurisprudentie van hoofdzakelijk het jaar 2018 en 2019 zodat u volledig bij bent om goed te kunnen adviseren.

mr. Michel Visser
6 NOvA PO
09-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Maastricht
4

Geweldsgerelateerde delicten

De ervaren strafrecht advocaat, Theo Boumans, zal u tijdens deze middagcursus op een boeiende wijze bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van geweldsdelicten in het strafrecht. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte op het gebied van geweldsdelicten in het strafrecht.

mr. Theo Boumans
4 NOvA PO
11-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
4

Actualiteiten ondernemingsrecht

Ervaren advocaat, mr. Remco Bijlsma, zal samen met u het ondernemingsrecht op een pragmatische en inzichtelijke manier doorlopen. Hierbij reikt hij de nodige handvatten aan waarbij zowel onervaren als ervaren ondernemingsrecht advocaten kennis en praktijkervaring zullen opdoen. Uiteraard zullen de actualiteiten binnen het ondernemingsrecht tijdens deze cursus niet ontbreken.

mr. Remco Bijlsma
4 NOvA PO
11-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Breukelen
5

Actualiteiten slachtofferzaken: vordering benadeelde partij

In deze, op de praktijk gerichte, cursus zullen de docenten aan de hand van casussen de ontwikkelingen en actuele wetgeving en jurisprudentie op het gebied van slachtoffers en hun rechten in het strafproces met u doornemen.

mr. Petra Breukink
mr. Laurens Kock
5 NOvA PO
15-06-2020
320,-
10:00 -16.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten WMO, WIZ en beroep en bezwaar

Gedurende deze cursus wordt het wettelijk kader van de WMO en WlZ geschetst en wordt dieper ingegaan op de voorwaarden om in aanmerkingen te komen voor zorg op grond van deze wetten. Na het volgen van deze training bent u volledig op de hoogte van de WMO 2015 en de WlZ en de laatste ontwikkelingen hieromtrent.

mr. Linda Meijs
6 NOvA PO
16-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Actualiteiten huurrecht: woon- en bedrijfsruimte

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied met interessante regimes welke met een enkele twinkslag soms compleet anders kunnen uitpakken. Dat is meteen precies waar in deze cursus de aandacht aan zal worden besteed aan de hand van concrete casussen. De casussen worden besproken aan de hand van de wet en de jurisprudentie van hoofdzakelijk het jaar 2018 en 2019 zodat u volledig bij bent om goed te kunnen adviseren.

mr. Michel Visser
6 NOvA PO
16-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht blijft zich razendsnel ontwikkelen onder invloed van politieke veranderingen, nieuwe Europese regelgeving en richtinggevende uitspraken van de Europese Hoven in Luxemburg en Straatsburg. Ook in de nationale rechtspraak zijn er vele richtinggevende uitspraken die van belang zijn voor de praktijk. Deze cursus is een mooie mix van reguliere en asielonderwerpen.

mr. Aniel Pahladsingh
4 NOvA PO
18-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten strafrecht

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt u bijgepraat over de diverse leerstukken in het materiële en formele strafrecht, over onderwerpen zoals medeplegen, diverse bijzondere delicten en schulduitsluitingsgronden, dwangmiddelen, bewijs etc. Daarbij zal het met name gaan om recente rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recent in werking getreden wetgeving die voor de dagelijkse rechtspraktijk van belang is.

mr. Sylvia Taalman
6 NOvA PO
18-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Zwolle
6

Piketcursus strafrecht

De ervaren strafrechtadvocaat Theo Boumans doorloopt het hele piket-traject alsmede de daarop volgende voorlopige hechtenis en reikt de nodige handvatten aan waarbij zowel onervaren als ervaren (piket)advocaten kunnen leren van de gedegen kennis en praktijkervaring.

mr. Theo Boumans
6 NOvA PO
22-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Zorgplichten in het vermogensrecht

De cursus biedt kortweg vanuit een omvattend perspectief inzicht in de diverse algemene en bijzondere zorgplichten in het Vermogensrecht. Aldus wordt aangetoond dat deze zorgplichten zich kenmerken door dezelfde beginselen doch per rechtsgebied een eigen inkleuring kennen. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het vermogensrecht.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
22-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Verdieping en actualiteiten alimentatierecht en -rekenen (bruto)

Wij zijn bijzonder verheugd dat we mr. Agnes van Wieren hebben weten te strikken voor de cursus alimentatierecht en -rekenen. Wilt u uw kennis omtrent alimentatierecht en -rekenen een update geven en/of u hierin verdiepen? Dan is deze cursus wat u zoekt. Het betreft een actieve cursus met veel mogelijkheden voor interactie.

mr. Agnes van Wieren
6 NOvA PO
23-06-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

Tijdens deze cursus zullen de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht worden besproken betreffende regelgeving en jurisprudentie omtrent de Wia en de Ziektewet. Door het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date ten aanzien van het sociale zekerheidsrecht op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid

mr. Linda Meijs
6 NOvA PO
23-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Familieprocesrecht in appel: een kijkje in de keuken van de familieraadsheer

De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg. De hoger beroep procedure leidt in de praktijk vaak tot veel vragen. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

mr. Hanneke Ackermans - Wijn
4 NOvA PO
25-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Nijmegen
6

Het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

Op grond van de wet en recente jurisprudentie bestaat een palet aan mogelijkheden tot aanpassing en aantasting van overeenkomsten - zowel buiten rechte als in rechte. Dat palet aan mogelijkheden wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt. Het gaat om negen mogelijkheden tot aantasting van de overeenkomst door een schuldeiser. En negen mogelijkheden tot het voeren van ‘nuancerende verweren’.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
25-06-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Zwolle
12

Tweedaagse cursus erfrecht

Deze tweedaagse basiscursus behandelt alle erfrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u in korte tijd alle kernthema’s van het erfrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen.

prof. mr. André Nuytinck
12 NOvA PO
29-06-2020
750,-
11.00 - 18.00 uur
Breukelen
4

Actualiteiten civiel jeugdrecht

In vier uur tijd neemt mr. Annette van Riemsdijk u mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving zullen aan bod komen tijdens deze cursus. De cursus zal een pragmatische invalshoek hebben, waardoor u dus naar huis gaat met praktische tips en tricks.

mr. Annette van Riemsdijk
4 NOvA PO
30-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten contractenrecht

De Hoge Raad en de wetgever laten zich op het gebied van het contractenrecht niet onbetuigd. Zo is de wetgever doende vergaande franchisewetgeving in te voeren en moeten de komende jaren twee consumentenrechtenrichtlijnen worden geïmplementeerd die het kooprecht ingrijpend gaan veranderen. Kortom, reden te over om tijdens de cursus van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen en de gevolgen die het voor uw onderneming of uw cliënten heeft.

mr. drs. Jan Spanjaard
4 NOvA PO
30-06-2020
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het arbeidsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

prof. dr. mr. Ruben Houweling
mr. dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
02-07-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Amsterdam
6

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het arbeidsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

prof. dr. mr. Ruben Houweling
mr. dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
07-07-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten huurrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het huurrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht.

mr. Elout Korevaar
6 NOvA PO
07-07-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het arbeidsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

prof. dr. mr. Ruben Houweling
mr. dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
14-07-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Breda
6

Processtukken schrijven: methoden en technieken

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
06-10-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

Tijdens deze cursus zullen de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht worden besproken betreffende regelgeving en jurisprudentie omtrent de Wia en de Ziektewet. Door het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date ten aanzien van het sociale zekerheidsrecht op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid

mr. Linda Meijs
6 NOvA PO
13-10-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

Op grond van de wet en recente jurisprudentie bestaat een palet aan mogelijkheden tot aanpassing en aantasting van overeenkomsten - zowel buiten rechte als in rechte. Dat palet aan mogelijkheden wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt. Het gaat om negen mogelijkheden tot aantasting van de overeenkomst door een schuldeiser. En negen mogelijkheden tot het voeren van ‘nuancerende verweren’.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
26-10-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het arbeidsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

prof. dr. mr. Ruben Houweling
mr. dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
03-11-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Rotterdam
6

Schadeberekening en schadevergoeding en alternatieve wegen naar compensatie

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat. Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
09-11-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Verdieping en actualiteiten alimentatierecht en -rekenen (bruto)

Wij zijn bijzonder verheugd dat we mr. Agnes van Wieren hebben weten te strikken voor de cursus alimentatierecht en -rekenen. Wilt u uw kennis omtrent alimentatierecht en -rekenen een update geven en/of u hierin verdiepen? Dan is deze cursus wat u zoekt. Het betreft een actieve cursus met veel mogelijkheden voor interactie.

mr. Agnes van Wieren
6 NOvA PO
19-11-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het arbeidsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

prof. dr. mr. Ruben Houweling
mr. dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
24-11-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het arbeidsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

prof. dr. mr. Ruben Houweling
mr. dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
01-12-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Zorgplichten in het vermogensrecht

De cursus biedt kortweg vanuit een omvattend perspectief inzicht in de diverse algemene en bijzondere zorgplichten in het Vermogensrecht. Aldus wordt aangetoond dat deze zorgplichten zich kenmerken door dezelfde beginselen doch per rechtsgebied een eigen inkleuring kennen. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het vermogensrecht.

mr. dr. Luuk Reurich
6 NOvA PO
01-12-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens deze cursus worden alle ins and outs van het arbeidsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

prof. dr. mr. Ruben Houweling
mr. dr. Pascal Kruit
6 NOvA PO
08-12-2020
395,-
10.00 - 17.30 uur
Zwolle
6

Actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. Na bespreking van de inhoud van de nieuwe wetten wordt hiermee aan de hand van casus geoefend. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal up to date.

mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt
mr. dr. Rob Keurentjes
6 NOvA PO
17-12-2020
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen