Cursus actualiteiten bouwrecht

Cursus actualiteiten bouwrecht

Bij de realisatie van bouwwerken zijn we gewend te werken met standaardvoorwaarden. In die standaardvoorwaarden staan heel wat regels die ervoor zorgen dat de samenwerking rondom de realisatie van een bouwproject in goede banen wordt geleid. In deze cursus wordt u meegenomen in de voor praktijk belangrijkste regels. Naast standaardvoorwaarden als de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 (2020) komt ook de wettelijke regeling rondom aanneming van werk aan bod.  Aandacht wordt besteedt aan de meest actuele rechtspraak, maar ook ‘vaste jurisprudentie’ ontbreekt in deze cursus zeker niet.

Aan de orde komen:

  • Aanneming van werk;
  • Aanneemsom;
  • Meerwerk-/minderwerk;
  • Kostenverhogende omstandigheden;
  • Waarschuwingsplicht;
  • Ve
  • Oplevering;
  • Aansprakelijkheid gebreken na oplevering;
  • Garanties;
  • Beëindiging overeenkomst.

Doelgroep
Advocaten

Dinsdag 15 september 2020 in het Van der Valk hotel te Eindhoven (naast de A2), van 13:00 uur tot 17:30 uur

12.30 – 13.00 uur   Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur   Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur   Pauze
14.45 – 16.15 uur   Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur   Pauze
16.30 – 17.30 uur   Cursus deel 3
17.30 uur    Afsluiting cursus

mr. Edwin van Dijk
Edwin is als advocaat/vennoot werkzaam bij Construct Advocaten. Daarvoor is hij 16 jaar verbonden geweest aan een middelgroot advocatenkantoor, laatstelijk als managing partner. Als advocaat is hij gespecialiseerd in bouwrecht en aanbestedingsrecht en lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten) en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Edwin van Dijk publiceert met enige regelmaat in het Tijdschrift voor Bouwrecht (waaronder annotaties bij uitspraken van de Raad van Arbitrage) en verzorgt, naast cursussen voor juristen, al sinds jaar en dag praktijkbijeenkomsten voor bouwbedrijven, opdrachtgevers en opleidingsinstituten in de bouw.

mr. Robert Jan Kwaak
Sinds 2000 is Robert Jan advocaat en vanaf het eerste moment heeft hij zich gespecialiseerd in het bouwrecht. In die hoedanigheid adviseer Robert Jan aannemers, opdrachtgevers en adviseurs bij de realisatie van bouwwerken (zowel utiliteitsbouw als GWW). Robert Jan is thuis in omvangrijke en complexe kwesties over bouwtijd, meerwerken en de kwaliteit van het werk. Robert Jan is meer bèta dan alfa zodat cijfers en techniek hem dan ook goed liggen. Als advocaat streeft hij naar snelle en praktische oplossingen met oog voor de bedrijfsvoering van cliënt(e). Als vaste annotator voor het Tijdschrift voor Bouwrecht verdiept hij zich graag in de wetenschappelijke kant van het bouwrecht.

 

Edwin van Dijk en Robert Jan Kwaak zijn beide  als advocaat/partner werkzaam bij Construct Advocaten in Elst. Als advocaten zijn zij gespecialiseerd in bouwrecht en lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten). Beiden publiceren met enige regelmaat in het Tijdschrift voor Bouwrecht (waaronder annotaties bij uitspraken van de Raad van Arbitrage). Daarnaast schrijven zij bijdragen voor de praktijk in de Cobouw, voor Bouwcirculair en voor Duurzaam Gebouwd. Zij verzorgen, naast cursussen voor juristen, al sinds jaar en dag praktijkbijeenkomsten voor bouwbedrijven, opdrachtgevers en opleidingsinstituten in de bouw.