Cursus actualiteiten Jeugdwet

Cursus actualiteiten Jeugdwet

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

In elk geval komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Becherming van minderjarigen;
 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;
 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing;
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg;
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip;
 • Wisselwerking civiel en strafrecht;
 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht;
 • De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen;
 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken;
 • Rapportages in strafzaken;
 • Rapportages in beschermingszaken;
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken;
 • Beroepscode, klachtrecht, tuchtrecht en de geschilenregeling;

Doelgroep
Advocaten.

 

Dinsdag 15 december 2020 in Roermond (de exacte locatie en het programma zal nog worden gepubliceerd).

 

mr. Leo Hendriks
Advocaat  in Maastricht. Lid vFAS en Mfn.
Lid van de Raad van de Orde in het arrondissement Limburg, portefeuillehouder familierecht. Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten (VNJA).
Lid Adviesraad Bijzonder Curator Nederland (BCN). Lid klachten- en adviescommissie Bureau Jeugdzorg Limburg.

Thomas Frohn
Dhr. T. Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager behandeling kinder en jeugdpsychiatrie bij MET ggz. Naast zijn werk binnen de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor de jaarlijkse specialisatieopleiding Jeugdrecht van SDU, alsmede voor Nemesis juridische opleidingen. Naast manager behandeling en docent familie- en jeugdrecht, is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid.