Cursus actualiteiten eigenrisicodrager ZW en WIA

Cursus actualiteiten eigenrisicodrager ZW en WIA

Gedurende deze training wordt nader ingegaan op het begrip: ‘eigenrisicodragerschap’ voor de ZW en de Wia. Allereerst zal het re-integratietraject 1e en 2e ziektejaar worden besproken, waarbij de Wia-beoordeling nog wordt aangestipt alsmede de loonsanctie. Vervolgens wordt ingegaan op het begrip: ‘eigenrisicodragerschap’ en wordt de aanvraagprocedure met de bijkomende voorwaarden besproken. Daaropvolgend wordt ingegaan op het eigenrisicodragerschap ZW en Wia waarbij de regelgeving en de jurisprudentie wordt besproken. Ook zal de re-integratieverplichting van UWV t.a.v. WGA-gerechtigde worden besproken. Tot slot worden procedurele aspecten en de Algemene wet bestuursrecht aangehaald. Oftewel, naar aanleiding van deze training bent u volledig op de hoogte van het eigenrisicodragerschap en is het voor u duidelijk welke verschillen te kwalificeren zijn t.a.v. de re-integratieverplichtingen.

Doelgroep
Advocaten

Donderdag 12 november in Zwolle (exacte locatie zal nog bekend gemaakt worden).

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30 uur                    Afsluiting

mr. Linda Meijs
Mr. Linda Meys is in 2011 beëindigd tot advocaat en vanaf 2018 werkzaam voor KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Zij is opgeleid door een oud arbeidsdeskundige van UWV en heeft zich volledig gespecialiseerd in alle juridische aspecten die te maken hebben met arbeid, ziekte en zorg. Na het cum laude afronden van de specialisatieopleiding Leergang Arbeidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk is zij lid geworden van specialisatieverenigingen VAAN en VAAAL. Daarnaast is zij gastdocent bij verschillende opleidingen en is zij docent Sociale Zekerheid voor SOSV en MR in opleidingen. Naast haar werk als advocaat is mr. Linda Meys ten slotte vrijwilliger bij het Wao/Wia platform Maastricht & Heuvelland, omdat zij het belangrijk vind dat er voor iedereen laagdrempelige juridische hulp voor handen is. Ook voor de vrijwilligers verzorgt zij met grote regelmaat cursussen en trainingen.