Actualiteitencursus slachtofferrecht: vordering benadeelde partij

Actualiteitencursus slachtofferrecht: vordering benadeelde partij

De gezondheid van jou, onze andere cursisten en onze medewerkers staat voorop. Omdat we onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en ons steentje willen bijdragen aan de indamming van het coronavirus hebben we besloten deze klassikale cursus te annuleren. Op dit moment zijn we alle cursisten die zich reeds voor deze cursus hebben aangemeld, hierover aan het informeren. De meeste cursussen zullen worden verplaatst naar het najaar. Ondertussen bieden we steeds meer cursussen online aan. Deze online cursussen worden wekelijks uitgebreid. Benieuwd naar ons online aanbod? Houd dan onze online cursussen geregeld in de gaten.

In deze, op de praktijk gerichte, cursus zullen de recente ontwikkelingen worden besproken over de vordering benadeelde partij in het strafproces. Gedurende deze dag zal actuele jurisprudentie, nieuwe wetgeving en met name voorbeelden uit de praktijk worden benoemd.

Er is gekozen voor 1 dag cursus met in totaal 5 cursusuren. U behaalt derhalve vijf punten die u nodig heeft om te voldoen aan de jaarlijkse bijscholingsverlichting van de Raad voor de Rechtsbijstand op dit gebied. Daarnaast is de cursus ook interessant voor strafrechtadvocaten die ter zitting veelvuldig worden geconfronteerd met een vordering benadeelde partij en middels deze cursus leren wat de huidige juridische stand van zaken is.

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • De ontvankelijkheid van de vordering benadeelde partij;
 • Het kader van het civiele bewijsrecht;
 • Het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 28 mei 2019 over de vordering benadeelde partij nader bekeken (o.a. het begrip rechtstreekse schade, de ontvankelijkheid van de vordering etc.);
 • Recente ontwikkelingen ten aanzien van verschillende schadeposten (o.a. verplaatste schade, affectieschade, shockschade);
 • Recente ontwikkelingen omtrent artikel 6:106 BW (immateriële schadevergoeding);
 • Inzage en afschrift strafdossier ten behoeve van vordering benadeelde partij;
 • Bescherming privacy van de benadeelde partij in het strafproces
 • Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);
 • Nieuwe wet uitbreiding slachtofferrechten;
 • Klapluikconstructie vordering benadeelde partij (Innovatiewet Strafvordering);
 • Invloed van de modernisering van het wetboek van strafvordering voor de positie van de benadeelde partij.

Punten
5 NOvA PO-punten

Doelgroep
Advocatuur

GEANNULEERD Maandag 15 juni 2020 in Breukelen (exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

09.30 uur – 10.00 uur   Inloop met koffie en thee
10.00 uur – 11.30 uur   Cursus deel 1
11.30 uur – 11.45 uur   Pauze
11.45 uur – 13.15 uur   Cursus deel 2
13.15 uur – 14.15 uur   Lunch
14.15 uur – 15.15 uur   Cursus deel 3
15.15 uur – 15.30 uur   Pauze
15.30 uur – 16.30 uur   Cursus deel 4

 

mr. Petra Breukink
Petra Breukink is als strafrechtadvocaat opgeleid en zij begon in 2005 als advocaat Vanaf begin 2009 tot en met januari 2012 heeft zij gewerkt bij Advocatenkantoor Mayke Goris te Almelo. Inmiddels heeft zij sinds 2012 haar eigen kantoor in Arnhem waar zij samen met vier kantoorgenoten samenwerkt. Haar praktijk bestaat uit strafrecht, slachtofferzaken, jeugdrecht en BOPZ. Daarnaast is Petra ook rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel. Er is Petra veel gelegen om cliënten gerust te stellen en zo goed mogelijk voor hen op komen ongeacht hun positie is het systeem. Petra ziet de advocaat als iemand waar de cliënt altijd op terug kan vallen en zich veilig kan voelen.

mr. Laurens Kock
Laurens Kock is sinds 2013 werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland. De eerste drie jaar heeft hij gewerkt als juridisch medewerker. Sinds 2016 is hij werkzaam als juridisch adviseur binnen de Afdeling Kennis, Onderzoek & Ontwikkeling van Slachtofferhulp Nederland. Als juridisch adviseur houdt hij zich o.a. bezig met jurisprudentieonderzoek en wetgevingsontwikkelingen welke de positie van het slachtoffer raakt en het intern en extern delen hiervan. Daarnaast treedt hij ter zitting op als professionele gemachtigde namens slachtoffers/ nabestaanden.

Verder is Laurens verbonden als trainer aan de Slachtofferhulp Academie en werkzaam als docent bij verschillende opleidingsinstituten.