Cursus actualiteiten sociaal zekerheidsrecht 2021

22 juni

Arnhem

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Arnhem

Cursus actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

Tijdens deze cursus zullen de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht worden besproken betreffende regelgeving en jurisprudentie omtrent de Wia en de Ziektewet. Uiteraard worden ook de verschillende Wia-uitkeringen en de Wia-beoordeling aangehaald. Ook zal er worden ingegaan op een belangrijk Wia-aspect: de theoretisch en praktische schatting en de daarbij relevante jurisprudentie. Daarnaast passeren de processuele aspecten in Wia en ZW-procedures de revue en zal dus ook de Algemene wet bestuursrecht worden besproken. Kortom, met deze cursus bent u weer volledig up-to-date ten aanzien van het sociale zekerheidsrecht op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Doelgroep
Advocaten

Dinsdag 22 juni in het Van der Valk hotel te Arnhem

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30 uur                    Afsluiting

mr. Linda Meys
Mr. Linda Meys is in 2011 beëindigd tot advocaat en vanaf 2018 werkzaam voor KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Zij is volledig gespecialiseerd in alle juridische aspecten die te maken hebben met arbeid, ziekte en zorg. In het arbeidsrecht heeft zij zich verder gespecialiseerd door het afronden van de specialisatieopleiding Leergang Arbeidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. Mr. Linda Meys is lid van de specialisatieverenigingen VAAN, VAAAL en Socialezekerheidsrecht (SSZ). Daarnaast maakt zij onderdeel uit van de Commissie bestuursrecht Balie Limburg (overleg tussen de Rechtbank Limburg sector bestuur en Orde van Advocaten). Het delen van kennis en informatie vind zij heel belangrijk, zij is docent Sociale Zekerheid voor opleiders SOSV en MR in opleidingen. Naast haar werk als advocaat is zij tenslotte vrijwilliger bij het Wao/Wia platform Maastricht & Heuvelland, omdat zij het belangrijk vindt dat er voor iedereen laagdrempelige juridische hulp voor handen is.