Cursus Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht: Participatiewet en WMO

21 november

Arnhem

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Arnhem

Cursus Sociaal Zekerheidsrecht:
Participatiewet en WMO

Tijdens deze cursus neemt mr. Bernard de Leest de recente ontwikkelingen met u door over de wetgeving en de nieuwste jurisprudentie met betrekking tot de Participatiewet en de WMO.

Met betrekking tot de Participatiewet komen de volgende aspecten aan bod:

 • vaststellen van het recht op uitkering
 • kostendelersnorm
 • intrekking
 • herziening
 • terugvordering boete
 • dringende redenen
 • kwijtschelding
 • bijzondere bijstand
 • vermogen

Met betrekking tot de WMO komen de volgende aspecten aan bod:

 • de begrippen eigen kracht
 • algemeen gebruikelijk
 • gebruikelijke hulp
 • voorzieningen

De cursus zal een interactief karakter hebben en zal er ruimte zijn voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Donderdag 21 november 2019 in het Van der Valk hotel Arnhem-Duiven (gelegen naast de A12), 13:00 uur tot 17:30 uur. 
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30    Afsluiting cursus

mr. B.J.M. (Bernard) de Leest
Sedert 1983 werkzaam als jurist, tevens als leidinggevende. Vanaf 1996 als advocaat. Daarnaast vanaf 1991 werkzaam of werkzaam geweest als docent aan diverse opleidingsinstituten: Hoge School van Amsterdam en Utrecht, Opleidingen Sociaal Recht, Sdu, Permeduc, Euroforum, Nederlandse Orde van Advocaten. Vanaf 1 oktober 2013 lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, portefeuillehouder Toegang tot het recht. Secretaris van de Specialisatie Vereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten. Hoofdredacteur bij de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (Sdu). Auteur Tijdschrift recht en Arbeid (Kluwer). Hoofddocent Bewijsrecht in het bestuursrecht in de de beroepsopleiding advocatuur tevens docent in het sociaal recht. Kernredacteur en auteur bij SDU arbeidsrecht. Redactieraad Wrb Raad voor Rechtsbijstand. Voormalige functies oa: lid Raad van Commissarissen van Opleidingen Sociaal Recht, penningmeester Stichting Leergeld Utrecht, Auditor voor de Nederlandse Orde van Advocaten, bestuurslid Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en Dress for Success Utrecht.