Cursus actualiteiten WMO, WIZ, participatiewet en beroep en bezwaar

Cursus actualiteiten WMO, WIZ, participatiewet en beroep en bezwaar

Tijdens deze cursus zal worden ingaan op het aspect: ‘zorg’ dat onder het Sociaal Zekerheidsrecht valt, namelijk:

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO);
  • De Wet Langdurige Zorg (WlZ).

Gedurende deze cursus wordt het wettelijk kader van de WMO en WlZ geschetst en wordt dieper ingegaan op de voorwaarden om in aanmerkingen te komen voor zorg op grond van deze wetten. De verschillende WMO-begrippen zoals zelfredzaamheid, participatie, eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemeen gebruikelijke voorzieningen en maatwerkvoorzieningen zullen de revue passeren. Daarnaast zal er dieper worden ingegaan op de verschillende maatwerkvoorzieningen: zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB) en de keuzevrijheid die eenieder hierin heeft. Uiteraard zullen de verschillen tussen de WMO en WlZ aan de orde komen en wordt de procedure behandeld om het recht geldend te maken. 

Naast bovenstaand zal tijdens deze cursus ook de participatiewet aan bod komen.

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de WMO 2015, de WlZ en de participatiewet en de laatste ontwikkelingen hieromtrent.

Punten
6 NOvA PO-punten

Doelgroep
Advocaten

Dinsdag 16 juni 2020 van 10:00 uur tot 17:30 uur in Roermond (exacte locatie zal nog bekend gemaakt worden).

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30                          Afsluiting

mr. Linda Meijs
Linda Meys is in 2011 beëindigd tot advocaat en vanaf 2018 werkzaam voor KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Zij is opgeleid door een oud arbeidsdeskundige van UWV en heeft zich volledig gespecialiseerd in alle juridische aspecten die te maken hebben met arbeid, ziekte en zorg. Na het cum laude afronden van de specialisatieopleiding Leergang Arbeidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk is zij lid geworden van specialisatieverenigingen VAAN en VAAAL. Daarnaast is zij gastdocent bij verschillende opleidingen en is zij docent Sociale Zekerheid voor SOSV en MR in opleidingen. Naast haar werk als advocaat is mr. Linda Meys ten slotte vrijwilliger bij het Wao/Wia platform Maastricht & Heuvelland, omdat zij het belangrijk vind dat er voor iedereen laagdrempelige juridische hulp voor handen is. Ook voor de vrijwilligers verzorgt zij met grote regelmaat cursussen en trainingen.