024 - 420 0247 info@mrinopleidingen.nl
Selecteer een pagina

Cursus actualiteiten WMO en WIZ

16 juni

Roermond

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Roermond

Cursus actualiteiten: WMO en WIZ

Tijdens deze cursus zal worden ingaan op het aspect: ‘zorg’ dat onder het Sociaal Zekerheidsrecht valt, namelijk:

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO);
  • De Wet Langdurige Zorg (WlZ).

Gedurende deze cursus wordt het wettelijk kader van de WMO en WlZ geschetst en wordt dieper ingegaan op de voorwaarden om in aanmerkingen te komen voor zorg op grond van deze wetten. De verschillende WMO-begrippen zoals zelfredzaamheid, participatie, eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemeen gebruikelijke voorzieningen en maatwerkvoorzieningen zullen de revue passeren. Daarnaast zal er dieper worden ingegaan op de verschillende maatwerkvoorzieningen: zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB) en de keuzevrijheid die eenieder hierin heeft. Uiteraard zullen de verschillen tussen de WMO en WlZ aan de orde komen en wordt de procedure behandeld om het recht geldend te maken. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de WMO 2015 en de WlZ en de laatste ontwikkelingen hieromtrent.

Doelgroep
Advocaten

Dinsdag 16 juni 2020 in Roermond (exacte locatie zal nog bekend gemaakt worden), van 10:00 uur tot 17:30 uur. 

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30                          Afsluiting

 

 

mr. Linda Meijs
Meer informatie over Linda Meijs zal zo spoedig mogelijk volgen.