Cursus actualiteiten civiel jeugdrecht

Cursus actualiteiten civiel jeugdrecht

De gezondheid van jou, onze andere cursisten en onze medewerkers staat voorop. Omdat we onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en ons steentje willen bijdragen aan de indamming van het coronavirus hebben we besloten deze klassikale cursus te annuleren. Op dit moment zijn we alle cursisten die zich reeds voor deze cursus hebben aangemeld, hierover aan het informeren. De meeste cursussen zullen worden verplaatst naar het najaar. Ondertussen bieden we steeds meer cursussen online aan. Deze online cursussen worden wekelijks uitgebreid. Benieuwd naar ons online aanbod? Houd dan onze online cursussen geregeld in de gaten.

Inleiding
Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Hoe werken deze wijzigingen uit in de praktijk, en hoe kan de advocaat de mogelijkheden die de (nieuwe) wetgeving biedt benutten?

Wat?
In vier uur tijd neemt mr. Annette van Riemsdijk u mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving, zoals Boek 1 BW, de Jeugdwet de richtlijnen van het NJI en de beroepscode van het SKJ (tuchtrecht jeugdprofessionals), zullen aan bod komen tijdens deze cursus.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:
Gezag (1) en omgang(2) algemeen

 1. Minderjarigheid en rechtspositie
 2. Kind en (vecht)scheiding
 3. Ouderschapsplan
 4. Art. 1:253 a BW: conflicten over de uitoefening van het gezag
 5. klemcriterium
 6. Vrijwillig/onvrijwillig traject
 7. Beschermingsmaatregelen (V)OTS en UHP
 8. Schriftelijke aanwijzing
 9. Perspectiefplaatsing
 10. Verhuiscriteria
 11. Gezagsbeëindiging
 12. Omgang ouders/kinderen en veiligheid(BOR)
 13. Omgangsrecht derden zoals stiefouders en grootouders
 14. Omgangsondertoezichtstelling
 15. Bijzondere Curatorschap (en de rol van het IVRK in de praktijk)
 16. Belang van het kind?

Wie doet wat in de ketenhulpverlening:de positie van de Raad voor de kinderbescherming; veilig thuis; omgangshuizen;de jeugdprofessional; de gecertificeerde instelling?

 1. Vertrouwen in de hulpverlening?
 2. Positie rechterlijke macht
 3. Hoe werk je als advocaat (constructief )samen met de verschillende instanties?

Overige onderwerpen

 1. Wat als ouders overlijden?
 2. De erfrechtelijke positie van het kind

Hoe?
De cursus zal een interactief karakter hebben met de mogelijkheid om tussentijds vragen te stellen. De cursus zal een pragmatische invalshoek hebben, waardoor u naar huis gaat met praktische tips en tricks. Ook krijgt u in deze cursus praktische handvatten voor het procederen in het civiele jeugdrecht en worden vragen beantwoord als ‘hoe bereidt u zich voor op de gezag en omgangszitting?’

Na het volgen van deze cursus is uw kennis weer helemaal up-to-date.

Doelgroep
Advocaten.

GEANNULEERD Donderdag 30 juni 2020 in Arnhem (de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Annette van Riemsdijk
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en raadsheer/rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent en onderzoekster aan de UU. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR (mediation) en doceerde aan  duizenden professionals over het familierecht, onderhandelen, mediation en procesvoering.  Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo is Van Riemsdijk  oprichtster (thans honorary director) van het International Mediation Institute (IMI) en van de Stichting Nalatenschapsmediation (SNM). Annette van Riemsdijk is voorzitter van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) te Bilthoven.