Cursus actualiteiten jeugdstrafrecht

3 december

Arnhem

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Arnhem

Cursus actualiteiten jeugdstrafrecht

De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Uw expertise in het jeugdstrafrecht is daarom van groot belang en kan het verschil maken in een jeugdstrafzaak. In deze actualiteitencursus zal de rechtspraak binnen het jeugdstrafrecht centraal staan waarbij recente en toekomstige wetswijzigingen zullen worden besproken. Door het gebruik van praktijkvoorbeelden zal deze cursus een pragmatische invalshoek hebben en door het gebruik van handige praktijktips zult u de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de praktijk.

Aan bod komt onder andere:

  • Nieuw General Comment VN- Kinderrechtencomité: kinderrechten in het jeugdsgtrafrechtsysteem
  • De bijzondere aandacht van de RSJ in haar werkprogramma voor jeugdbescherming
  • Adolescentenstrafrecht
  • Mediation
  • Actuele ontwikkelingen zoals EU- richtlijn 2016/800 waaronder waarborgen jeugdige verdachte
  • Actuele jurisprudentie en wet- en regelgeving

Punten
4 NOvA PO-punten

Doelgroep
Advocaten

GEANNULEERD: dinsdag 12 mei 2020 in Arnhem (exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).


Op donderdag 3 december 2020 in Arnhem
(exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Petra Breukink
Petra Breukink is een strafrechtspecialist pur sang. Zij begon in 2005 als advocaat bij Cleerdin & Hamer advocaten. Vanaf begin 2009 tot en met januari 2012 heeft zij gewerkt bij Advocatenkantoor Mayke Goris te Almelo. Ze heeft altijd al een voorliefde gehad voor het bijstaan van kinderen. En doet dat in zowel civiele (UHP en OTS) en strafzaken.

Aan Petra Breukink is veel gelegen om cliënten gerust te stellen en zo goed mogelijk voor hen op komen. Hierbij komen haar gedrevenheid en dossierkennis goed van pas. De advocaat moet iemand zijn waar de cliënt altijd op terug kan vallen en een kind moet zich veilig, aldus mr. Petra Breukink.