Cursus actualiteiten bouwrecht

Cursus bouwrecht: Oplevering, onderhoudstermijn, aansprakelijkheid na oplevering en garanties

Hoe luidt de risicoverdeling tussen opdrachtgever en aannemer met  betrekking tot het werk tot datum van oplevering? Welke mogelijkheden hebben partijen wanneer zij van mening verschillen over de kwaliteit van de oplevering? Welke gebreken kunnen aanleiding zijn om oplevering te weigeren? Wat is precies de onderhoudstermijn en hoe liggen de aansprakelijkheden van de aannemer gedurende deze termijn? Hoe lang blijft een aannemer aansprakelijk voor gebreken na de oplevering? Welke risico’s liggen er verscholen in de verjarings-en vervaltermijnen? Deze onderwerpen worden behandeld vanuit het perspectief van het Burgerlijk Wetboek en vanuit de meest gebruikte voorwaarden in de bouw, zoals AVA 2013 en UAV 2012. Daarnaast wordt uiteraard aandacht geschonken aan de relevante literatuur en jurisprudentie op deze onderdelen.

Doelgroep
Advocaten

Maandag 26 oktober 2020 in Heerenveen- Wolvega van 13:00 uur tot 17:30 uur (de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd)
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Peter Breukelaar
Advocaat vanaf 1992, daarvoor onder andere bedrijfsjurist bij bouwconcern. Als advocaat bouwrecht werkzaam geweest vanaf 1995, vanaf 1998 als partner bij gespecialiseerd bouwrechtkantoor. Vanaf 2019 partner bouwrecht bij JPR. Praktisch en oplossingsgericht zijn twee belangrijke kenmerken in zijn aanpak.