Cursus actualiteiten bouwrecht

Cursus bouwrecht: waarschuwingsplicht, meerwerk, bouwtijd en vertragingsschade

Hoe ver strekt de controle- en waarschuwingsplicht van de aannemer jegens zijn opdrachtgever? Hoe is de situatie wanneer de opdrachtgever zelf deskundig is of zich laat bijstaan door een deskundige directievoerder? Wat zijn de verplichtingen van een aannemer als hij aanspraak wenst te maken op meer werk? Wordt meer werk alleen vergoed als er een schriftelijke opdracht is? Hoe houden de verplichtingen van opdrachtgever en aannemer zich tot elkaar als het gaat om nakoming van de overeengekomen bouwtijd? Wat zijn de verschillen wanneer de bouwtijd is uitgedrukt in werkbare dagen of in een vaste kalenderdatum? Welke aanspraken hebben opdrachtgever en aannemer indien sprake is van overschrijding van de bouwtijd? Deze onderwerpen worden behandeld vanuit het perspectief van het Burgerlijk Wetboek en vanuit de meest gebruikte voorwaarden in de bouw, zoals AVA 2013 en UAV 2012. Daarnaast wordt uiteraard aandacht geschonken aan de relevante literatuur en jurisprudentie op deze onderdelen.

Doelgroep
Advocaten

Maandag 16 november in het Van der Valk hotel Hilversum – De Witte Bergen, van 13:00 uur tot 17:30 uur 
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Peter Breukelaar
Advocaat vanaf 1992, daarvoor onder andere bedrijfsjurist bij bouwconcern. Als advocaat bouwrecht werkzaam geweest vanaf 1995, vanaf 1998 als partner bij gespecialiseerd bouwrechtkantoor. Vanaf 2019 partner bouwrecht bij JPR. Praktisch en oplossingsgericht zijn twee belangrijke kenmerken in zijn aanpak.