Cursus civiel jeugdrecht

11 mei

Breukelen

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Breukelen

Cursus civiel jeugdrecht

Inleiding
Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Hoe werken deze wijzigingen uit in de praktijk, en hoe kan de advocaat de mogelijkheden die de (nieuwe) wetgeving biedt benutten?

Wat?
In vier uur tijd neemt mr. Annette van Riemsdijk u mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving, zoals Boek 1 BW, de Jeugdwet de richtlijnen van het NJI en de beroepscode van het SKJ (tuchtrecht jeugdprofessionals), zullen aan bod komen tijdens deze cursus.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:
Gezag (1) en omgang(2) algemeen

1. Minderjarigheid en rechtspositie
2. Kind en (vecht)scheiding
3. Ouderschapsplan
4. Art. 1:253 a BW: conflicten over de uitoefening van het gezag
5. klemcriterium
6. Vrijwillig/onvrijwillig traject
7. Beschermingsmaatregelen (V)OTS en UHP
8. Schriftelijke aanwijzing
9. Perspectiefplaatsing
10. Verhuiscriteria
11. Gezagsbeëindiging
12. Omgang ouders/kinderen en veiligheid(BOR)
13. Omgangsrecht derden zoals stiefouders en grootouders
14. Omgangsondertoezichtstelling
15. Bijzondere Curatorschap (en de rol van het IVRK in de praktijk)
16. Belang van het kind?

Wie doet wat in de ketenhulpverlening: de positie van de Raad voor de kinderbescherming; veilig thuis; omgangshuizen; de jeugdprofessional; de gecertificeerde instelling?

1. Vertrouwen in de hulpverlening?
2. Positie rechterlijke macht
3. Hoe werk je als advocaat (constructief )samen met de verschillende instanties?

Overige onderwerpen
1. Wat als ouders overlijden?
2. De erfrechtelijke positie van het kind

Hoe?
De cursus zal een interactief karakter hebben met de mogelijkheid om tussentijds vragen te stellen. De cursus zal een pragmatische invalshoek hebben, waardoor u naar huis gaat met praktische tips en tricks. Ook krijgt u in deze cursus praktische handvatten voor het procederen in het civiele jeugdrecht en worden vragen beantwoord als ‘hoe bereidt u zich voor op de gezag en omgangszitting?’

Doelgroep
Advocaten

Dinsdag 11 mei 2021 in het Van der Valk hotel te Breukelen

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Annette van Riemsdijk
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.