Cursus arbeidsrecht in balans… MODELLEN!
(incl. modellenboek t.w.v. € 167,50)

8 december

Hilversum

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
475,-
Hilversum

Cursus arbeidsrecht in balans… MODELLEN!
(incl. modellenboek t.w.v. € 167,50)

  • Hoe formuleer ik een WAB-proof oproepovereenkomst?
  • Hoe reken ik in 2020 af met slapende dienstverbanden voor en vanaf 2020 en wat krijg ik dan via UWV gecompenseerd?
  • Moet ik nu de i-grond wel of niet aanvoeren en zo ja, als eerste of als laatste grond?
  • Hoe bereken ik de billijke vergoeding anno 2020?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak en regelgeving van dit jaar?

Op deze vragen en meer geven mr.dr. Pascal Kruit (partner Boontje Advocaten) en prof.mr.dr. Ruben Houweling (hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) op interactieve wijze antwoord in de unieke duo-cursus “Arbeidsrecht in balans… MODELLEN”.

Deze twee absolute toppers op het terrein van het arbeidsrecht bespreken aan de hand van verschillende modellen (modelcontracten, modelbrieven, modelverzoeken) knelpunten en actualiteiten in het meest dynamische rechtsgebied.

Op basis van concrete casusposities uit de dagelijkse praktijk worden tips & tricks aangereikt waarmee u direct in uw dossiers aan de slag kunt.

Inclusief exemplaar modellenboek ‘Arbeidsrecht in modellen’ (t.w.v. € 167,50)
Deelnemers aan deze cursus ontvangen een exemplaar van het splinternieuwe modellenboek ‘Arbeidsrecht in Modellen’ (wordt uitgegeven medio maart 2020).

Met het boek ‘Arbeidsrecht in modellen’ hebt u alle voorkomende modellen voor het arbeidsrecht in handen. Het boek bevat ruim 160 modelcontracten, standaardbrieven en checklists, welke zijn voorzien van uitleg, tips, stroomschema’s en dwarsverbanden. De laatste jurisprudentie én alle relevante aspecten die invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 met zich hebben gebracht zijn in dit boek opgenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de privacywetgeving die haar invloed ook in het arbeidsrecht steeds sterker doet gelden.

Kortom, Arbeidsrecht in modellen is een must-have voor iedere arbeidsrechtadvocaat!

Mr.dr. Pascal Kruit en prof.mr.dr. Ruben Houweling zijn onderdeel van de redactie van het boek ‘Arbeidsrecht in modellen’.

Doelgroep
Advocatuur

Deze cursus wordt gehouden op dinsdag 8 december 2020 in het Van der Valk hotel Hilversum – De Witte Bergen.
Onderstaand treft u het programma aan:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur Start cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 13.15 uur Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.30 uur Cursus deel 4
17.30 uur              Afsluiting cursus

 

 

prof.mr.dr. Ruben Houweling
Ruben Houweling studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Daarnaast is Ruben lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en van de Sdu Cursus Adviesraad Arbeidsrecht. Ruben verzorgt regelmatig lezingen en cursussen (onder meer voor CPO, OSR, PALA en PALA+ en het Arbeidsrecht Instituut). Hij publiceert veelvuldig in diverse vaktijdschriften en boeken. Vanaf 2009 is Ruben als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind Advocaten te Amsterdam.

mr.dr. Pascal Kruit
Pascal Kruit studeerde in 2006 cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde op 15 maart 2012 aan diezelfde universiteit op het proefschrift getiteld ‘De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst’. Pascal is thans partner bij Boontje Advocaten te Amsterdam. Hij heeft veel ervaring op het gebied van het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht. Pascal doceert frequent, onder andere in postacademisch onderwijs (PALA). Hij publiceert ook regelmatig artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.