024 - 420 0247 info@mrinopleidingen.nl
Selecteer een pagina

Actualiteiten Bestuursrecht

10 december

Roermond

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Roermond
12 december

Arnhem

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Arnhem

Actualiteiten Bestuursrecht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

Prijs De kosten voor deze cursus bedragen EUR 375,- exclusief BTW en inclusief syllabus en lunch.

In elk geval zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Verdieping aan de hand van kernthema’s bestuursrecht
Kernbegrippen (met name bestuursorgaan, belanghebbende en besluiten)
Rechtsbescherming (bestuurlijke voorprocedures, rechtsbescherming bestuursrechter,
aanvullende rol burgerlijke rechter)
Relativiteit
Formele rechtskracht
Schadevergoeding
Varia aan de hand van actualiteiten (jurisprudentie)
Vertrouwensbeginsel
Bestuursprocesrecht
Gedogen

 

Op dinsdag 10 december zal deze cursus gegeven worden in het Van der Valk hotel “de Oranjerie” te Roermond. Op donderdag 12 december zal deze cursus gegeven worden in het Van der Valk hotel te Arnhem.

09.30 – 10.00 uur Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 13.15 uur Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17. 30 uur Cursus deel 4
17.30 uur Afsluiting
   
   
   
   
   
   
   

mr. S. (Sander) Lely: Sander Lely studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie onder meer het bestuursrecht en overheidsprivaatrecht. Hij was onder andere werkzaam als docent bestuursrecht. Na zijn afstuderen, werkte hij enkele jaren als jurist voor gemeenten in Limburg en Rijkswaterstaat. In 2003 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur en advocatenkantoor Paulussen te Maastricht. Het adviseren en begeleiden van overheden op het terrein van het bestuursrecht behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden. Door zijn praktijkervaring wordt hij vaker door overheden ingeschakeld voor het oplossen van vraagstukken en zaken op het terrein van het bestuursrecht (onder andere omgevingsrecht, milieurecht, subsidierecht, openbare orde en veiligheid en overheidsaansprakelijkheid). Sander is vanaf 2007 werkzaam als docent bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheid verbonden aan de beroepsopleiding voor de advocatuur en vanaf 2013 als gastdocent aan de Hogeschool Zuyd.