Actualiteiten bestuursrecht

18 juni

Breukelen

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Breukelen

Actualiteiten bestuursrecht

De gezondheid van jou, onze andere cursisten en onze medewerkers staat voorop. Omdat we onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en ons steentje willen bijdragen aan de indamming van het coronavirus hebben we besloten deze klassikale cursus te annuleren. Op dit moment zijn we alle cursisten die zich reeds voor deze cursus hebben aangemeld, hierover aan het informeren. De meeste cursussen zullen worden verplaatst naar het najaar. Ondertussen bieden we steeds meer cursussen online aan. Deze online cursussen worden wekelijks uitgebreid. Benieuwd naar ons online aanbod? Houd dan onze online cursussen geregeld in de gaten.

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

In elk geval zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Een korte inleiding op de actuele ontwikkelingen in het bestuursrecht
  • verdieping aan de hand van kernthema’s: bestuursorgaan, belanghebbende, besluiten, rechtsbescherming bestuursrechter en aanvullende rol burgerlijke rechter
  • Relativiteit
  • Formele rechtskracht
  • Bezwaar en beroep
  • Handhaving
  • Vertrouwensbeginsel
  • Exceptieve toetsing

Punten
6. NOvA PO-punten

Doelgroep
Advocaten

 

 

GEANNULEERD donderdag 18 juni 2020 in Breukelen (de exacte locatie zal nog worden bekend gemaakt).

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur Start cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 13.15 uur Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.30 uur Cursus deel 4
17.30 uur              Afsluiting cursus

mr. S. (Sander) Lely
Sander Lely studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie onder meer het bestuursrecht en overheidsprivaatrecht. Hij was onder andere werkzaam als docent bestuursrecht. Na zijn afstuderen, werkte hij enkele jaren als jurist voor gemeenten in Limburg en Rijkswaterstaat. In 2003 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur en advocatenkantoor Paulussen te Maastricht. Het adviseren en begeleiden van overheden op het terrein van het bestuursrecht behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden. Door zijn praktijkervaring wordt hij vaker door overheden ingeschakeld voor het oplossen van vraagstukken en zaken op het terrein van het bestuursrecht (onder andere omgevingsrecht, milieurecht, subsidierecht, openbare orde en veiligheid en overheidsaansprakelijkheid). Sander is vanaf 2007 werkzaam als docent bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheid verbonden aan de beroepsopleiding voor de advocatuur en vanaf 2013 als gastdocent aan de Hogeschool Zuyd.