Cursus: Actualiteiten familieprocesrecht

Cursus: Actualiteiten familieprocesrecht

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen in het familieprocesrecht. Aan de orde komen onder meer:

  • wie is belanghebbende in diverse familiezaken?
  • de mondelinge behandeling en de recente (niet-digitale) KEI-wetgeving
  •  informatieplichten en inzagerecht, waarbij o.m. aan de orde komen: de waarheids- en volledigheidsplicht van art. 21 Rv, de toelichtingsplicht van art. 22 Rv en het inzagerecht van art. 843a Rv
  • het correct indienen van stukken
  • het deskundigenbericht in familiezaken en de contra-expertise
  • voorlopige en provisionele voorzieningen

De cursist weet na het volgen van deze cursus in appel de valkuilen te vermijden en komt beslagen ten ijs. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs.

Doelgroep
Advocaten

Donderdag 17 december 2020 in Middelburg (exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Hanneke Ackermans – Wijn
Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer bij het Hof ‘s-Hertogenbosch, team familie. Hanneke heeft in Nijmegen Nederlands recht gestudeerd. In 1980 werd zij aan de rechtenfaculteit wetenschappelijk medewerkster staats- en bestuursrecht. In 1989 promoveerde zij bij prof. W.C.L. van der Grinten op “Contracten met de overheid”. In 2000 maakte zij de overstap naar de rechtbank Gelderland, alwaar zij vele jaren werkzaam was als familierechter,- (vanaf 2013- was zij daarnaast tevens  raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam). Sedert begin 2017 is zij raadsheer familierecht bij het Hof ‘s-Hertogenbosch. Hanneke treedt geregeld op als docent familieprocesrecht zowel voor advocaten als rechters.