Cursus actualiteiten huurrecht: woon- en bedrijfsruimte

9 november

Maastricht

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Maastricht

Cursus actualiteiten huurrecht: woon- en bedrijfsruimte

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Ontwikkelingen als stijgende leegstand van winkelruimten, krapte in de grote steden op de woningmarkt en verduurzaming van kantoorgebouwen met label C maken actuele kennis van het huurrecht onontbeerlijk voor goede advisering.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Welke invloed heeft het informatieformulier op de ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen;
  • Is beëindiging van huur van winkelruimte alleen mogelijk bij een wezenlijke renovatie;
  • Wat is de stand van zaken rondom betaling van de huurprijs en corona?
  • Wat is de praktijk van de werking van artikel 7:271 lid 1 BW vier jaar na invoering van de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur?
  • Is een bedrijfspand dat niet voldoet aan het bouwbesluit per definitie gebrekkig?
  • Kwalificeert een afspraak over het gebruik van een niet-individualiseerbare zaak als huur?
  • Wat zijn de consequenties van enkele aangekondigde wetswijzigingen zoals het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen?
  • Is de verhuurder van geliberaliseerde woonruimte verplicht tot afrekening van servicekosten?
  • En vanzelfsprekend de nieuwste uitspraken en ontwikkelingen die (nog) niet bekend zijn.

Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden, verzorgt voor ons op 9 november 2020 de cursus actualiteiten huurrecht. Bij de cursus komen alle soorten van huur aan bod, van woonruimte tot winkels en van ongebouwde zaken tot kantoren. Na het volgen van de cursus bent u weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving. De vorige cursus van deze docent werd gewaardeerd met het cijfer 9. Vanzelfsprekend worden de RIVM richtlijnen in acht genomen op de cursuslocatie.

Doelgroep
Advocaten

Maandag 9 november 2020 in Maastricht (exacte cursuslocatie zal nog bekend gemaakt worden)

09.00 – 09.30 uur     Inloop met koffie en thee
09.30 – 11.00 uur     Cursus deel 1
11.00 – 11.15 uur     Pauze
11.15 – 12.45 uur     Cursus deel 2
12.45 – 13.45 uur     Pauze met lunch
13.45 – 15.15 uur     Cursus deel 3
15.15 – 15.30 uur     Pauze
15.30 – 17.00 uur     Cursus deel 4
17.00 uur                   Afsluiting

mr. Elout Korevaar
Elout is Advocaat bij Weebers Vastgoed advocaten en docent huurrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn parate vakkennis, gecombineerd met bredere blik dan het geschil maken hem een geliefd adviseur bij vastgoedgeschillen. Elout werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseert en procedeert voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.