Actualiteiten Huurrecht: Woon- en bedrijfsruimte

Actualiteiten Huurrecht: Woon- en bedrijfsruimte

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Krantenkoppen over middenhuur, het faillissement van Cool Cat, uit de hand gelopen renovaties en woonfraude en de mogelijke exploitatieplicht van Hudson’s Bay geven aan dat het huurrecht middenin de belangstelling staat. Recente wetgeving en intensievere beoordeling door de rechter maken actuele kennis van het huurrecht vereist is om goed te kunnen adviseren.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • Bestaat al een huurovereenkomst indien overeenstemming bestaat over de essentialia van de huur?
 • Wat is de invloed van de richtlijn oneerlijke bedingen op bepalingen in de huurovereenkomsten met consumenten, bijvoorbeeld t.a.v bewijsbedingen?
 • Wie draagt de bewijslast van kwalificatie van het gehuurde?
 • Brengt het arrest met beantwoording van prejudiciële vragen over ontbinding van de huur een verandering met zich mee t.a.v. de bestaande jurisprudentie?
 • Kwalificeert een afspraak over het gebruik van een niet-individualiseerbare zaak als huur?
 • Wat zijn de consequenties van enkele aangekondigde wetswijzigingen zoals het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen?
 • Wat is de praktijk van de werking van artikel 7:271 lid  1 BW drie jaar na invoering van de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur?
 • Kan de verhuurder van woonruimte die een renovatie uitvoert op grond van het Portaal-arrest onder de verplichting tot betaling van de wettelijke vergoeding uit?
 • Is het enkele risico van overlast als gevolg van hennep, prostitutie in het gehuurde of verboden wapenbezit voldoende voor ontruiming van het gehuurde?
 • Wordt de opzegging van dringend eigen gebruik van winkelruimte strenger beoordeeld?
 • Is partiële ontbinding van een huurovereenkomst mogelijk?
 • Welke tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten krijgt de huurder van winkelruimte?
 • Wordt de goedkeuring van afwijkende bedingen strenger beoordeeld?
 • Kunnen de kosten van afschrijving van een collectieve verwarmingsinstallatie van woonruimte als servicekosten worden doorbelast?
 • En vanzelfsprekend de nieuwste uitspraken en ontwikkelingen die (nog) niet bekend zijn.
Maandag 9 december 2019 in het Van der Valk hotel Amersfoort (gelegen naast de A1).

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30                          Afsluiting

mr. E.P.W. (Elout) Korevaar
Elout is Advocaat bij Weebers Vastgoed advocaten en docent huurrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn parate vakkennis, gecombineerd met bredere blik dan het geschil maken hem een geliefd adviseur bij vastgoedgeschillen. Elout werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseert en procedeert voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.