Cursus actualiteiten huurrecht

Cursus actualiteiten huurrecht

De gezondheid van jou, onze andere cursisten en onze medewerkers staat voorop. Omdat we onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en ons steentje willen bijdragen aan de indamming van het coronavirus hebben we besloten de klassikale cursus van 7 juli in Breukelen te annuleren. Op dit moment zijn we alle cursisten die zich reeds voor deze cursus hebben aangemeld, hierover aan het informeren. De meeste cursussen zullen worden verplaatst naar het najaar. Ondertussen bieden we steeds meer cursussen online aan. Deze online cursussen worden wekelijks uitgebreid. Benieuwd naar ons online aanbod? Houd dan onze online cursussen geregeld in de gaten.

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook door ontwikkelingen in de markt. Ontwikkelingen als stijgende leegstand van winkelruimten, krapte in de grote steden op de woningmarkt en verduurzaming van kantoorgebouwen met label C maken actuele kennis van het huurrecht onontbeerlijk voor goede advisering..

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Welke invloed heeft het informatieformulier op de ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen;
  • Is beëindiging van huur van winkelruimte alleen mogelijk bij een wezenlijke renovatie;
  • Is een bedrijfspand dat niet voldoet aan het bouwbesluit per definitie gebrekkig? Kwalificeert een afspraak over het gebruik van een niet-individualiseerbare zaak als huur?
  • Wat zijn de consequenties van enkele aangekondigde wetswijzigingen zoals het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen?
  • Wat is de praktijk van de werking van artikel 7:271 lid 1 BW vier jaar na invoering van de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur?
  • Is de verhuurder van geliberaliseerde woonruimte verplicht tot afrekening van servicekosten?
  • En vanzelfsprekend de nieuwste uitspraken en ontwikkelingen die (nog) niet bekend zijn.

Doelgroep
Advocaten

 

 

GEANNULEERD dinsdag 7 juli in Breukelen (exacte locatie zal nog worden gepubliceerd)

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30 uur                     Afsluiting

mr. Elout Korevaar
Elout is Advocaat bij Weebers Vastgoed advocaten en docent huurrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn parate vakkennis, gecombineerd met bredere blik dan het geschil maken hem een geliefd adviseur bij vastgoedgeschillen. Elout werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseert en procedeert voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.