Cursus actualiteiten ICT-recht

Cursus actualiteiten ICT-recht

Op donderdag 12 november 2020 in Den Bosch (exacte cursuslocatie zal nog worden gepubliceerd).

De rechtspraak op een aantal relevante IT-gebieden zoals zorgplicht, verzuim, ontbinding en exoneraties wordt besproken, zodat de cursisten daarna volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op deze gebieden. Ook komen enkele algemeen verbintenisrechtelijke onderwerpen aan bod, zoals duurovereenkomsten en samenhangende overeenkomsten, die dan worden toegespitst op hun IT-rechtelijke relevantie.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het contracteren in grotere IT-projecten (zoals outsourcings- en cloudtrajecten of complexe implementaties van software), waarbij onderwerpen aan de orde komen zoals planning en milestones, acceptatie en garanties, exitregelingen en SLA’s. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van praktijkvoorbeelden en praktijktips, waar zowel ervaren als onervaren IT-juristen mee uit de voeten kunnen.

Doelgroep
Advocaten

Donderdag 12 november 2020 in Den Bosch (de exacte cursuslocatie zal nog worden gepubliceerd).

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Annemarie Bolscher
Annemarie Bolscher is senior medewerker bij Louwers IP|Technology Advocaten. Zij adviseert en procedeert op het gebied van IT-contracten, commerciële contracten en e-commerce. Zij heeft ruime ervaring met het procederen over mislukte automatiseringsprojecten en geeft daarover regelmatig (interne en externe) cursussen. 

mr. Tom de Wit
Tom de Wit is partner bij Louwers IP|Technology Advocaten. Hij is vanaf 1995 afwisselend werkzaam als advocaat, bedrijfsjurist en wetenschappelijk medewerker. Tom de Wit adviseert (semi-)publieke organisaties (waaronder onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties) en ondernemingen vooral bij strategische vraagstukken en contractonderhandelingen op het gebied van IT en privacy in de breedste zin.