Actualiteiten Ondernemingsrecht

10 november

Rotterdam

14:00 - 18.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Rotterdam

Cursus actualiteiten ondernemingsrecht

In deze cursus wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht waarbij zowel rechtspraak als wetgeving aan de orde komt. In vogelvlucht worden de ontwikkelingen behandeld op het terrein van de personenvennootschappen, de vereniging, de stichting alsook de BV en de NV. De nadruk zal liggen op het terrein van de MKB-adviseur. Enkele thema’s die in elk geval aan de orde zullen komen zijn: Beslissen en Besluiten, Ontwikkelingen op het terrein van het Tegenstrijdig Belang, dividendbeleid en uitkering, Concernrecht en nog veel meer.

Doelgroep
Advocaten

 

Dinsdag 10 november 2020 in Rotterdam (de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

 

Prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz
Prof. mr. C.A. Schwarz (1954) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1978), en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1984). Hij promoveerde op het proefschrift ‘Blokkering van aandelen’ te Leiden (1986). Hij werkte als onderzoeker op het terrein van de vrijwillige organisaties aan de VU te Amsterdam en als hoogleraar Handels- en ondernemingsrecht bij de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht (UM). Hij publiceert op diverse terreinen, maar met name op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht. Hij is sinds 1993 actief als NAI-arbiter en als ICC-arbitrator en is sinds 2000 tevens actief als mediator. Hij is voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune (Maastricht, Leuven, Utrecht, Amsterdam, Edinburgh, Stellenbosch) en coördinerend onderzoeksleider van het deelproject The European Company in deze school. Daarnaast is hij per 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraal Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en actief als partner bij Baker Tilly Berk NV.