Webinar: actualiteiten ondernemingsrecht

10 november

Webinar

14:00 - 18.30 uur
4 NOvA PO
200,-
Webinar

Webinar: actualiteiten ondernemingsrecht

In deze online cursus wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht waarbij zowel rechtspraak als wetgeving aan de orde komt. In vogelvlucht worden de ontwikkelingen behandeld op het terrein van de personenvennootschappen, de vereniging, de stichting alsook de BV en de NV. De nadruk zal liggen op het terrein van de MKB-adviseur. Enkele thema’s die in elk geval aan de orde zullen komen zijn: Beslissen en Besluiten, Ontwikkelingen op het terrein van het Tegenstrijdig Belang, dividendbeleid en uitkering, Concernrecht en nog veel meer.

Het live webinar zal een interactief karakter hebben wat u de mogelijkheid geeft om direct vragen te stellen aan prof.mr. Kid Schwarz.

Doelgroep
Advocaten

 

Dinsdag 10 november 2020. Deze cursus wordt gefaciliteerd als webinar. U kunt tijdens het interactieve webinar vragen stellen aan docent. 
14.00u – 15.00u: 1e blok
15.00u – 15.10u: pauze
15.10u – 16.10u: 2e blok
16.10u – 16.20u: pauze
16.20u – 17.20u: 3e blok
17.20u – 17.30u: pauze
17.30u – 18.30u: 4e blok
18.30 uur            afsluiting cursus

 

Prof. mr. Kid Schwarz
Kid Schwarz (1954) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1978), en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1984). Hij promoveerde op het proefschrift ‘Blokkering van aandelen’ te Leiden (1986). Hij werkte als onderzoeker op het terrein van de vrijwillige organisaties aan de VU te Amsterdam en als hoogleraar Handels- en ondernemingsrecht bij de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht (UM). Hij publiceert op diverse terreinen, maar met name op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht. Hij is sinds 1993 actief als NAI-arbiter en als ICC-arbitrator en is sinds 2000 tevens actief als mediator. Hij is voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune (Maastricht, Leuven, Utrecht, Amsterdam, Edinburgh, Stellenbosch) en coördinerend onderzoeksleider van het deelproject The European Company in deze school. Daarnaast is hij per 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraal Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en actief als partner bij Baker Tilly Berk NV.