Cursus actualiteiten personen- en familierecht

18 mei

Breukelen

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Breukelen

Cursus actualiteiten personen- en familierecht

Crisistijden hebben een impact op de personen en familierechtpraktijk.
Gezinssystemen staan bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende leefomstandigheden,
inzichten en regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv)
neemt met u de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen in 2021.
Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden actuele ins en outs rondom het personen en
familierechtrecht besproken.
Als eerste komt het relatievermogensrecht aan de orde, waaronder samenleversperikelen, de
eerste ervaringen met het huwelijksvermogesnrecht van 1 januari 2018 en huwelijkse voorwaarden.
Hoe wordt omgegaan met voorhuwelijks vermogen en dat wat een echtgenoot verkrijgt krachtens
erfrecht of gift zonder dat de erflater/schenker een insluitings-clausule heeft gemaakt? De wet kent
vele hersenbrekers. Zo geeft het nieuwe art.1:96a BW een regeling voor het geval een onderneming
voorhuwelijks vermogen is. De echtgenoot van wie dat voorhuwelijks vermogen is, is aan de
gemeenschap een redelijke vergoeding verschuldigd. Maar wat is dat? Hoe ziet een redelijke
vergoeding er in de praktijk uit?
Vervolgens komen de ontwikkelingen rondom partneralimentatie aan de orde. Gekeken wordt naar
de ontwikkelingen in het alimentatierecht vanaf 2020. Wat moet u doen als de draagkracht van een
alimentatieplichtige op dit moment de alimentatiebetaling niet mogelijk maakt? Hoe moet u
omgaan met de veranderende regelgeving rondom partneralimentatie?

Aanvullend komen naast bovengenoemde onderwerpen aan bod:

• Kinderen, waaronder omgang en Corona
• Echtelijke woning
• Pensioenverevening
• Familieprocesrecht

Door het volgen van deze cursus kunt u uw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren.
Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het
personen en familierechtrecht en kunt u de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw
werkzaamheden en methodisch hanteren.

Doelgroep
Advocaten

Dinsdag 18 mei 2021 in het Van der Valk hotel te Breukelen

09.30 – 10.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur    Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur    Pauze
11.45 – 13.15 uur    Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur    Lunchpauze
14.15 – 15.45 uur    Cursus deel 3
15.46 – 16.00 uur    Pauze
16.00 – 17.30 uur    Cursus deel 4
17.30 uur                  Afsluiting cursus

mr. Annette van Riemsdijk
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.