Personen- en familierecht en de gevolgen van een crisis

6 oktober

Amsterdam

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Amsterdam
17 november

Arnhem

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Arnhem

Personen- en familierecht en de gevolgen van een crisis

Crisistijden hebben een impact op de personen en familierechtpraktijk.

Gezinssystemen staan bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende leefomstandigheden en inzichten en tijdelijke regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv) neemt met u de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen in 2020.

Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden actuele ins en outs rondom het personen en familierechtrecht besproken.

Zo komen de gevolgen van het tijdelijke procesrecht  aan de orde, als ook de eerste ervaringen met het huwelijksvermogesnrecht van 1 januari 2018 en alimentatierecht van 1 januari  2020. Wat zegt de eerste rechtspraak hierover? Hoe wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk toegepast?

Hoe wordt omgegaan met voorhuwelijks vermogen en dat wat een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift zonder dat de erflater/schenker een insluitings-clausule heeft gemaakt?  De wet kent vele hersenbrekers. Zo geeft het nieuwe art.1:96a BW een regeling voor het geval een onderneming voorhuwelijks vermogen is. De echtgenoot van wie dat voorhuwelijks vermogen is, is aan de gemeenschap een redelijke vergoeding verschuldigd. Maar wat is dat? Hoe ziet een redelijke vergoeding er in de praktijk uit?

Vervolgens komen de ontwikkelingen rondom partneralimentatie aan de orde. Wat moet u doen als de draagkracht van een alimentatieplichtige op dit moment de alimentatiebetaling niet mogelijk maakt? Hoe moet u omgaan met de veranderende  regelgeving rondom partneralimentatie ? Aanvullend komen   naast bovengenoemde onderwerpen aan bod:

  • Civiel jeugdrecht
  • Omgang en Corona
  • Echtelijke woning
  • Pensioenverevening
  • Familieprocesrecht

Door het volgen van deze cursus kunt u uw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren.

Na het volgen van deze cursus bent u  op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het personen en familierechtrecht en kunt u de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren.

Doelgroep
Advocaten

Op dinsdag 6 oktober 2020 in Amsterdam (de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).
Op dinsdag 17 november oktober 2020 in Arnhem
(de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).


09.30 – 10.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur    Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur    Pauze
11.45 – 13.15 uur    Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur    Lunchpauze
14.15 – 15.45 uur    Cursus deel 3
15.46 – 16.00 uur    Pauze
16.00 – 17.30 uur    Cursus deel 4
17.30 uur                  Afsluiting cursus

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.