Personen- en familierecht en de gevolgen van een crisis

17 november

Arnhem

10.00 - 17.30 uur
6 MfN + 6 NOvA PO
375,-
Arnhem

Personen- en familierecht en de gevolgen van een crisis

Deze cursus is tevens goedgekeurd door de MfN. Na het volgen van deze cursus behaal je tevens 6 MfN punten (categorie 2).

Crisistijden hebben een impact op de personen en familierechtpraktijk.

Gezinssystemen staan bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende leefomstandigheden en inzichten en tijdelijke regelgeving. Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv) neemt met u de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen in uw praktijk.

Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden actuele ins en outs rondom het personen en familierechtrecht besproken.

Zo komen de gevolgen van het tijdelijke procesrecht aan de orde, als ook de eerste ervaringen met het huwelijksvermogesnrecht van 1 januari 2018 en alimentatierecht van 1 januari 2020. Wat zegt de eerste rechtspraak hierover? Hoe wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk toegepast?

Hoe wordt omgegaan met voorhuwelijks vermogen en dat wat een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift zonder dat de erflater/schenker een insluitings-clausule heeft gemaakt? De wet kent vele hersenbrekers. Zo geeft het nieuwe art.1:96a BW een regeling voor het geval een onderneming voorhuwelijks vermogen is. De echtgenoot van wie dat voorhuwelijks vermogen is, is aan de gemeenschap een redelijke vergoeding verschuldigd. Maar wat is dat? Hoe ziet een redelijke vergoeding er in de praktijk uit?

Vervolgens komen de ontwikkelingen rondom partneralimentatie aan de orde. Wat moet u doen als de draagkracht van een alimentatieplichtige op dit moment de alimentatiebetaling niet mogelijk maakt? Hoe moet u omgaan met de veranderende regelgeving rondom partneralimentatie? Aanvullend komen naast bovengenoemde onderwerpen aan bod:

  • Civiel jeugdrecht
  • Omgang en Corona
  • Echtelijke woning
  • Pensioenverevening
  • Familieprocesrecht

Door het volgen van deze cursus kunt u uw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren en de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren.

Doelgroep
Advocaten

Op dinsdag 17 november oktober 2020 in het Van der Valk hotel Arnhem – Papendal (gelegen naast de A12 / A50).

09.30 – 10.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur    Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur    Pauze
11.45 – 13.15 uur    Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur    Lunchpauze
14.15 – 15.45 uur    Cursus deel 3
15.46 – 16.00 uur    Pauze
16.00 – 17.30 uur    Cursus deel 4
17.30 uur                  Afsluiting cursus

mr. Annette van Riemsdijk
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.