Cursus actualiteiten personen- en familierecht

(inclusief relatievermogensrecht) 

1 juni

Eindhoven

11.00 - 18.00 uur
6 NOvA PO
375,-
Eindhoven

Cursus actualiteiten personen- en familierecht

(inclusief relatievermogensrecht) 

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht.  

De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), op het gebied van het partneralimentatierecht (op 1 januari 2020 in werking getreden Wet herziening partneralimentatie) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (belangrijkste aanbevelingen uit het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap). Deze actualiteiten krijgen dan ook gepaste aandacht, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces. Zo heeft minister Dekker op 24 april 2020 twee conceptwetsvoorstellen voor internetconsultatie vrijgegeven. Het gaat om de Wet kind, draagmoederschap en afstamming en om de Wet deelgezag. Ook deze toekomstige wetgeving wordt op hoofdlijnen behandeld.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
  • Scheidingsrecht
  • Afstammings- en adoptierecht
  • Gezags- en omgangsrecht

Doelgroep
Advocaten

Dinsdag 1 juni 2021 in het Van der Valk hotel te Eindhoven

10:30 – 11:00 uur:   Ontvangst met koffie en thee
11:00 – 13:00 uur:   Cursus deel 1
13:00 – 13:45 uur:   Pauze met lunch
13:45 – 15:45 uur:   Cursus deel 2
15:45 – 16:00 uur:   Pauze
16:00 – 18:00 uur:   Cursus deel 3
18.00 uur                 Afsluiting cursus

prof. mr. André Nuytinck

  • hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
  • lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016)
  • adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen