Personen- en familierecht: Waar is mijn kind?

Praktisch jeugdrecht: Waar is mijn kind?

In tijden van Corona ontstaan er hele nieuwe complicaties rondom zorgregelingen, in het bijzonder verblijf, omgang en contactproblemen. Ook kunnen kinderen die noodgedwongen thuis zitten te maken krijgen met complexe problematiek zoals huiselijk geweld en beperkt pedagogisch klimaat. De nadruk wordt gelegd op het civiel jeugdrecht in de anderhalvemetersamenleving. Ingegaan wordt op verblijfsperikelen, vrijwillige en dwangtrajecten, het tijdelijke jeugdprocesrecht, (de beroepscode van) het SKJ en actuele jurisprudentie.

Ook krijgt u in deze cursus praktische handvaten voor het coachen en procederen in het civiele jeugdrecht en het optimaliseren van uw relatie met gecertificeerde instellingen en raden voor de kinderbescherming.

Na afloop van de cursus is uw kennis in de belangrijkste leerstukken van het civiele jeugdrecht, zoals: conflictdiagnose;

 • inschakeling keten;
 • beschermingsmaatregelen; :
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;
 • gezag en omgang;
 • gezinsvoogdij;
 • beëindiging van ouderlijk gezag en belang perspectief opgroeien kind;
 • bijzondere curator;
 • positie van het kind binnen het civiele jeugdrecht (minderjarigheid en rechtspositie, rapporten Kinderombudsman en Kinderrechtenmonitor);
 • rechtspositie van pleegouders;
 • de Jeugdwet;
 • de rol van het IVRK in de praktijk en het tuchtrecht voor jeugdprofessionals (SKJ), geactualiseerd.

Als advocaat in de jeugdrechtpraktijk dient u op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht. Na het volgen van  deze cursus is uw kennis weer helemaal up-to-date.

Doelgroep
Advocaten

Punten
4 NOvA PO

Op dinsdag 8 december 2020 in Rotterdam (de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk.
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, VvCP, SNM, NMv en Juripax gecertificeerd), kinderrechter plv. en raadsheer-plv. is Van Riemsdijk een ervaren docent en onderzoeker. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR (mediation) en trainde duizenden professionals in het familierecht, onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocaten, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste multidisciplinaire “scheidings- “kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is medeoprichter voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation (SNM) en Voorzitter College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).