Actualiteiten Personen- en Familierecht

27 juni

Eindhoven

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Eindhoven
19 december

Arnhem

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Arnhem

Actualiteiten Personen- en Familierecht

De familierechtpraktijk staat steeds bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende inzichten, jurisprudentie en regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

In één dag wordt u tijdens deze cursus meegenomen in de laatste ontwikkelingen binnen het actuele personen- en familierecht en worden in het bijzonder het scheidings- en erfrecht met u besproken. In het eerste gedeelte van de cursus wordt ingegaan op de materieelrechtelijke ontwikkelingen in het personen en familierecht. Vervolgens wordt ingegaan op de procesrechtelijke ontwikkelingen.

In deel 1 (ochtend) komen onderwerpen aan de orde als:

 • Verweer tegen een echtscheiding
 • Gevolgen van een ‘vechtscheiding’
 • Kinderen: uitoefening van het gezamenlijk gezag, kinderalimentatie, omgang, verhuizingen en de benoeming van gedragsdeskundigen en/of bijzondere curatoren
 • De gevolgen van het huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018
 • Echtelijke woning
 • De veranderende regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020)
 • Contracten in het familierecht (de uitleg van convenanten en huwelijkse voorwaarden)

De meeste familierechtelijke procedures worden ingeleid met een verzoekschrift. In welke gevallen moet er een dagvaardingsprocedure worden gestart? Naast algemene regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering komen ook de procesreglementen aan bod.

In deel 2 (middag) komen daarnaast onderwerpen aan de orde als:

 • Familieprocesrecht en het project Maatschappelijke effectieve Rechtspraak ( MER)
 • Landelijk in te voeren maatregelen in de scheidingsprocedure
 • Regierechtspraak
 • Procederen in hoger beroep
 • Effectief gedrag voor en ter zitting

Alles wordt besproken vanuit een praktische invalshoek, met aandacht voor do’s en don’ts. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het personen en -familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht en kunt u de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren.

Punten
6 NOvA PO-punten

Doelgroep
Advocaten

Op donderdag 28 november in het Van der Valk hotel te Breukelen.
Op donderdag 19 december in het Van der Valk hotel te Arnhem. 
09.30 – 10.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur    Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur    Pauze
11.45 – 13.15 uur    Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur    Lunchpauze
14.15 – 15.45 uur    Cursus deel 3
15.46 – 16.00 uur    Pauze
16.00 – 17.30 uur    Cursus deel 4
17.30 uur                  Afsluiting cursus

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.