Cursus actualiteiten personen- en familierecht

Cursus actualiteiten personen- en familierecht

De gezondheid van jou, onze andere cursisten en onze medewerkers staat voorop. Omdat we onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en ons steentje willen bijdragen aan de indamming van het coronavirus hebben we besloten deze klassikale cursus te annuleren. Op dit moment zijn we alle cursisten die zich reeds voor deze cursus hebben aangemeld, hierover aan het informeren. De meeste cursussen zullen worden verplaatst naar het najaar. Ondertussen bieden we steeds meer cursussen online aan. Deze online cursussen worden wekelijks uitgebreid. Benieuwd naar ons online aanbod? Houd dan onze online cursussen geregeld in de gaten.

De familierechtpraktijk staat steeds bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende inzichten, jurisprudentie en regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

In één dag wordt u tijdens deze cursus meegenomen in de laatste ontwikkelingen binnen het actuele personen- en familierecht en worden in het bijzonder het scheidings- en erfrecht met u besproken. In het eerste gedeelte van de cursus wordt ingegaan op de materieelrechtelijke ontwikkelingen in het personen en familierecht. Vervolgens wordt ingegaan op de procesrechtelijke ontwikkelingen.

In deel 1 (ochtend) komen onderwerpen aan de orde als:

 • Verweer tegen een echtscheiding
 • Gevolgen van een ‘vechtscheiding’
 • Kinderen: uitoefening van het gezamenlijk gezag, kinderalimentatie, omgang, verhuizingen en de benoeming van gedragsdeskundigen en/of bijzondere curatoren
 • De gevolgen van het huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018
 • Echtelijke woning
 • De veranderende regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020)
 • Contracten in het familierecht (de uitleg van convenanten en huwelijkse voorwaarden)

De meeste familierechtelijke procedures worden ingeleid met een verzoekschrift. In welke gevallen moet er een dagvaardingsprocedure worden gestart? Naast algemene regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering komen ook de procesreglementen aan bod.

In deel 2 (middag) komen daarnaast onderwerpen aan de orde als:

 • Familieprocesrecht en het project Maatschappelijke effectieve Rechtspraak ( MER)
 • Landelijk in te voeren maatregelen in de scheidingsprocedure
 • Regierechtspraak
 • Procederen in hoger beroep
 • Effectief gedrag voor en ter zitting

Alles wordt besproken vanuit een praktische invalshoek, met aandacht voor do’s en dont’s. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het personen en -familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht en kunt u de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren.

Punten
6 NOvA PO-punten

Doelgroep
Advocaten

GEANNULEERD Op dinsdag 2 juni 2020 in het Van der Valk te Breukelen

09.30 – 10.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur    Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur    Pauze
11.45 – 13.15 uur    Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur    Lunchpauze
14.15 – 15.45 uur    Cursus deel 3
15.46 – 16.00 uur    Pauze
16.00 – 17.30 uur    Cursus deel 4
17.30 uur                  Afsluiting cursus

mr. Annette van Riemsdijk
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.