Cursus advocatuur en ethiek

19 december

Breukelen

10.00 - 16.30 uur
5 NOvA PO
320,-
Breukelen

Cursus advocatuur en ethiek

Kan ik die cliënt nu wel of niet bijstaan? Mag ik die datum weglakken? Moet ik iets zeggen tegen een cliënt die uit rancune wil gaan procederen? Wat is mijn rol als ik hoor dat het bestuur door het personeel op de gang wordt uitgelachen? Hoef ik echt nooit met het publieke belang rekening te houden? Wat voor type advocaat ben ik eigenlijk, een ‘hired gun’ of een ‘wijze adviseur’?

De kernwaarden van de advocatuur zijn alweer een aantal jaren in de Advocatenwet opgenomen. Partijdigheid, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, integriteit en deskundigheid zijn waarden die voor de advocaat voor zich zouden moeten spreken. Maar is dat ook zo? Wat weet u eigenlijk van deze kernwaarden?

Advocaten zijn als jurist snel geneigd normen vanuit een juridisch kader te beschouwen. Logisch, dat zijn wij gewend en de tuchtrechter toetst er aan. Ethiek vereist een andere blik, een beoordeling vanuit ethische waarden. Je standpunt kunnen bepalen op basis van ethische theorieën. Op basis van ‘praktische wijsheid’ kunnen handelen. En dat gaat een stuk verder dan alleen maar het stellen van de vaak als moralistisch ervaren vraag: wat is ethisch?

In deze cursus wordt de advocaat ‘geconfronteerd’ met de volgende onderwerpen:

 • De verschillen tussen recht en ethiek
 • Een aantal voor een goede ethische beroepshouding relevante theorieën, zoals
  • Het utilitarisme
  • De plichtethiek
  • De deugdethiek
 • Het kunnen herkennen van deze stromingen
  • In actualiteiten, vaak te zien in de media
  • In relevante situaties uit eigen praktijk
 • Wat wij kunnen leren van de Amerikaanse ‘standard conception of the lawyers role’?
 • Diverse thema’s, zoals
  • De ethiek van de markt, is een advocaat te koop?
  • De advocaat, zijn cliënt en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Heeft een advocaat een publieke verantwoordelijkheid?
  • Gedragsregels 2018, juridische normen of ethische waarden?

Na afloop van de cursus:

 • Heeft u meer ‘voeling’ met ethiek in grote en kleine zaken
 • Heeft u handvaten om complexe morele vraagstukken, gevoelens en intuïties te ordenen
 • Kunt u richting geven aan ethische dilemma’s
 • Kunt u de vraag beantwoorden ‘wat is goed handelen’
 • Kunt u het praktisch belang van beroepsethiek te verwoorden

LET OP: er is maar plek voor 16 deelnemers!

De cursus is van 10:00 uur tot 16.30 uur in het Van der Valk hotel Utrecht – Breukelen
09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.15 uur     Cursus deel 3
15.15 – 15.30 uur     Pauze
15.30 – 16.30 uur     Cursus deel 4
16.30                          Afsluiting

Docent mr. Edwin van Dijk
Edwin is sinds 2014 verbonden aan de vaksectie rechtsfilosofie van de Radboud Universiteit te Nijmegen, als buitenpromovendus en vanaf 2016 incidenteel als docent. Zijn promotieonderzoek richt zich op ethiek in de advocatuur. In het bijzonder op de ethische grondslagen van de recent in de Advocatenwet opgenomen kernwaarden. Als docent verzorgde hij werkcolleges voor het vak rechtsfilosofie en het vak ethiek en het juridische beroep. Hij is lid van de Vereniging voor Tuchtrecht en neemt deel aan het ‘landelijke netwerk ethiek en recht’, een initiatief van de Radboud Universiteit. Van tijd tot tijd geeft hij lezingen over ethiek, rechtvaardigheid en recht. Verder is Edwin van Dijk als advocaat/vennoot werkzaam bij Construct Advocaten in Elst. Daarvoor is hij 16 jaar verbonden geweest aan een middelgroot advocatenkantoor, laatstelijk als managing partner. Als advocaat is hij gespecialiseerd in bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht en lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten) en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Van 2008 tot en met 2016 was hij lid en fractievoorzitter van de fractie Gelderland van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.