Alimentatie en de ondernemer 

27 mei

Zwijndrecht

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
395,-
Zwijndrecht

Alimentatie en de ondernemer

In deze cursus worden belangrijke uitgangspunten en jurisprudentie op het gebied van alimentatierecht bij ondernemers op een duidelijke wijze besproken en toegelicht. De wijze waarop de (omvang van de) behoefte wordt vastgesteld en de draagkracht is bij ondernemers vaak veel lastiger. Het betekent dat er inzicht nodig is in de wijze waarop een jaarrekening tot stand komt en wat de cijfers aan informatie vertellen, zowel over het verleden als de toekomst.

Aan de hand van concrete voorbeelden en vragen wordt meer inzicht gegeven in de complexiteit.

Onderwerpen die aan de orde komen:

• Is er een verschil als het gaat om het vaststellen van de behoefte bij een DGA dan wel een zelfstandige?
• En hoe zit dat bij het vaststellen van de draagkracht bij een DGA dan wel een zelfstandige?
• Is winst hetzelfde als geld dat beschikbaar is voor alimentatie?
• Wat is het netto (gezins)inkomen van een ondernemer?
• Wat zijn eigenlijk privé-onttrekkingen en -stortingen: waarom zijn deze van belang?
• Op welke wijze speelt de rekening-courant directie een rol bij het alimentatierekenen
• Waarom een gemiddelde over drie jaar geen juist uitgangspunt is
• Artikel 2: 216 BW: de uitkeringstest
• Wat is dividend en welke rol speelt dit bij alimentatie;
• Kasstromen: wat zijn dat?
• De wijzigingen in de fiscaliteit en wat zijn de gevolgen daarvan voor alimentatie
• Actuele ontwikkelingen bij zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

Voor iedereen is er ruime tijd voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Doelgroep
Advocaten

Donderdag 27 mei 2021 in het Van der Valk Hotel te Zwijndrecht

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30 uur                       Afsluiting

mr. Agnes van Wieren
Agnes houdt zich voornamelijk bezig met (echt)scheidingen, alimentatie, vermogensafwikkeling (waaronder huwelijkse voorwaarden), gezag, zorgregelingen en alles wat daarmee samenhangt. Zij is gespecialiseerd in mediation, overlegscheiding, overleg en procedures. Zij behandelt vaak de meer complexe zaken, waarbij regelmatig een ondernemer betrokken is. Agnes staat voornamelijk particulieren en vaak de ondernemer en/of zijn partner in een (echt)scheiding bij. Niet alleen de juridische aspecten, maar ook het totaal van emotionele en psychische aspecten bij een (echt)scheiding zijn belangrijk om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Een win-winsituatie voor beide partijen. Cliënten beschrijven Agnes als een betrokken advocaat, die veel persoonlijke aandacht aan haar cliënten besteedt. Daarnaast is zij gastdocent op de universiteit en doceert voor de specialisatieopleiding familierecht en diverse andere opleidingen op het gebied van het alimentatierecht en -rekenen. Verder is Agnes raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam en voorzitter van de commissie Knelpunten Alimentatie.