Cursus BOPZ: de nieuwe Wet zorg en dwang

16 mei

Tilburg

09.30 - 17.00 uur
6 NOvA PO
260,-
Tilburg

Cursus BOPZ: de nieuwe Wet zorg en dwang

Wij zijn bijzonder verheugd dat we dit jaar gezamenlijk met de werkgroep BOPZ West-Brabant en Zeeland (mr. Angeline Schreurs) een cursus BOPZ mogen organiseren. Voor deze cursus hebben wij twee topsprekers binnen de BOPZ weten te strikken, namelijk mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt en mr. dr. Rob Keurentjes.

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de laatste jurisprudentie van en ontwikkelingen in de nieuwe Wet zorg en dwang, zodat u na het volgen van deze cursus weer helemaal up to date bent. Daarbij wordt de wet BOPZ breed bekeken: niet alleen de wet zelf, maar ook internationale jurisprudentie wordt waar nodig betrokken en aanpalende wetten / gebieden (WGBO, Strafrecht) komen aan bod. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de drie nieuwe zorgwetten (WVGGZ, WZD en WFZ) en is er ruimte voor het bespreken van casuïstiek.
NB: casussen / vragen die van tevoren schriftelijk kort worden aangeleverd krijgen voorrang.

De dag wordt onderverdeeld in 4 blokken van elk 1,5 uur waarin beide docenten elkaar afwisselen en tussentijds aanvullen.

Er is gekozen voor één dag cursus met in totaal 6 cursusuren. U behaalt derhalve zes punten die u nodig heeft vanwege de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft als vereiste dat u tenminste 6 studiepunten per jaar op dit gebied dient te behalen. 

De cursus zal op donderdag 3 oktober 2019 gehouden worden in Roermond. De exacte locatie zal op een later moment kenbaar gemaakt worden.


Donderdag 3 oktober 2019 in Roermond van 9.30 uur tot 17.00 uur

09.00 – 09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 11.00 uur Blok 1

Externe rechtspositie, waaronder ontwikkelingen in basiselementen als stoornis, gevaar, causaliteit, ultimum remedium en bereidheid / verzet; geneeskundige verklaringen, contra-expertise, gang van zaken op / rond de terechtzitting.

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Blok 2
Vervolg externe rechtspositie, waaronder voorwaardelijke machtiging en conversie, ambulante ‘dwang’ / drang, samenloop met strafrecht / forensische titels, rol OM, geneesheer-directeur.

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Blok 3
Samenloop met andere wetten: WGBO en somatische aandoeningen, wils(on)bekwaamheid; interne rechtspositie: dwangbehandeling en noodsituaties, nadere beperkingen rechten en vrijheden, BOPZ-klachtrecht.

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Blok 4
Nieuwe zorgwetten en varia; casuïstiek

17.00 uur Afronding cursus met aansluitend een borrel

mr. drs. R.H. Zuijderhoudt
Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht, en werd arts.
Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel als
psychiater/psychotherapeut als op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was enkele jaren
geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG, daarna zelfstandig gevestigd
psychiater/psychotherapeut – thans niet praktiserend – en werkt nu als gezondheidsrechtelijk
adviseur en als procesbegeleider, conflictbemiddelaar en coach. Zijn werkzaamheden liggen
vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht (politie en justitie) en gezondheidszorg.

mr. dr. R.B.M. Keurentjes
Rob Keurentjes is senior rechter A en Afdelingsvoorzitter Rechtbank Noord Nederland, Rechtbank locatie Groningen (specialisme strafrecht en psychiatrie)