Cursus Bouwrecht: Prijsvorming in de bouw

14 november

Eindhoven

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Eindhoven

Cursus Bouwrecht: Prijsvorming in de bouw

Bouwwerken worden gerealiseerd tegen een bepaalde prijs. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid. De meeste discussies die zich in de bouw echter voordoen gaan juist over de prijs. Dat kan zijn over de vraag of sprake is van een vaste aanneemsom of dat het juist gaat om een werk dat op regiebasis is zal worden uitgevoerd. Het kan gaan over de vraag of sprake is van een richtprijs die niet overschreden had mogen worden, maar ook over de vraag wat de consequenties zijn voor de te betalen prijs als de aannemer had moeten waarschuwen voor een fout in het ontwerp.

Deze cursus geeft een inleiding in de aspecten rondom prijsvorming in de bouw. Aan de orde komen:

  • De prijs van het werk volgens het Burgerlijk Wetboek
  • De prijs van het werk in de standaardvoorwaarden zoals de UAV 2012 en de UAV-GC 2005
  • Vaste aanneemsom of werken in regie
  • Richtprijzen
  • Stelposten
  • De redelijkheid van de prijs
  • Meerwerk en minderwerk
  • Waarschuwingsplicht en prijsconsequenties

Naast bespreking van de diverse regelingen in de wet en de standaardvoorwaarden, zal de relevante rechtspraak rondom deze onderwerpen worden besproken, zowel die van de Raad van Arbitrage voor de Bouw als die van de overheidsrechter.

Prijs
De kosten voor deze cursus bedragen EUR 375,- exclusief BTW en inclusief syllabus en lunch.

Woensdag 14 november 2018 in Eindhoven, van 10:00 uur tot 17:30 uur

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30                          Afsluiting

Docent: mr. Edwin van Dijk
Edwin van Dijk is als advocaat/vennoot werkzaam bij Cortex Advocaten in Druten. Daarvoor is hij 16 jaar verbonden geweest aan een middelgroot advocatenkantoor, laatstelijk als managing partner. Als advocaat is hij gespecialiseerd in bouwrecht en aanbestedingsrecht en lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten) en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Edwin van Dijk publiceert met enige regelmaat in het Tijdschrift voor Bouwrecht (waaronder annotaties bij uitspraken van de Raad van Arbitrage) en verzorgt, naast cursussen voor juristen, al sinds jaar en dag praktijkbijeenkomsten voor bouwbedrijven, opdrachtgevers en opleidingsinstituten in de bouw.