Cursus familieprocesrecht in appel:
een kijkje in de keuken van de familie raadsheer

29 oktober

Roermond

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Roermond

Cursus familieprocesrecht in appel:
een kijkje in de keuken van de familie raadsheer

Bij familiezaken is doorgaans sprake van een verzoekschriftprocedure. De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg. Van welke beschikkingen kunt u in appel, wie is belanghebbende, aan welke eisen moet uw beroepschrift of verweerschrift in appel voldoen, wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop, wat houdt de devolutieve werking nu concreet in, mag een verzoek in appel nog worden gewijzigd en wanneer mag een verzoek worden gewijzigd of wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan? Dit zijn vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als u in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

Deze cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • wettelijke regeling van appel in de verzoekschriftprocedure 
 • appèlverboden
 • doorbrekingsgronden
 • appel van tussen-, eind-, en deelbeschikkingen
 • appeltermijnen
 • schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad
 • het grievenstelsel in de familierechtelijke appelprocedure
 • de tweeconclusie-regel
 • het wijzigen van een verzoek
 • incidenteel appèl
 • de devolutieve werking
 • Kei-procesrecht
 • Do’s en don’ts, enige tips van de familieraadsheer

De cursist weet na het volgen van deze cursus in appel de valkuilen te vermijden en komt beslagen ten ijs. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs.

Doelgroep
Advocaten

Donderdag 29 oktober 2020 in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Hanneke Ackermans – Wijn
Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer bij het Hof ‘s-Hertogenbosch, team familie. Hanneke heeft in Nijmegen Nederlands recht gestudeerd. In 1980 werd zij aan de rechtenfaculteit wetenschappelijk medewerkster staats- en bestuursrecht. In 1989 promoveerde zij bij prof. W.C.L. van der Grinten op “Contracten met de overheid”. In 2000 maakte zij de overstap naar de rechtbank Gelderland, alwaar zij vele jaren werkzaam was als familierechter,- (vanaf 2013- was zij daarnaast tevens  raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam). Sedert begin 2017 is zij raadsheer familierecht bij het Hof ‘s-Hertogenbosch. Hanneke treedt geregeld op als docent familieprocesrecht zowel voor advocaten als rechters.