Cursus pensioen, netto pensioen, lijfrente (alle regimes én de verschillen bij scheiding!), netto lijfrente, ontslagstamrechten én levensloop: verdeeld, verrekend of geschonken?

Cursus pensioen, netto pensioen, lijfrente (alle regimes én de verschillen bij scheiding!), netto lijfrente, ontslagstamrechten én levensloop: verdeeld, verrekend of geschonken?

Deze cursus is bestemd voor advocaten, fiscalisten en (kandidaat-)notarissen.

mr. Frits van der Kamp neemt u mee langs en door alle samenhangende relevante fiscale, juridische, financiële en familierechtelijke attentiepunten bij echtscheiding. Aan de hand van de veel voorkomende en belangrijkste praktijkvragen en korte cases, wordt op luchtige wijze de fiscale en juridische achtergrond inzichtelijk gemaakt, waarmee de meeste situaties veelal eenvoudig kunnen worden opgelost. Zo maakt u zich de volgende vragen en kwesties meester:

  • Welke belastinglatenties mag of moet je hanteren bij de verdeling of verrekening van toekomstvoorzieningen?
  • Als we het pensioen of de lijfrente ‘wegstrepen’ tegen de overwaarde, vindt er toch geen belastingheffing plaats?
  • Hoe maakt u “voordelig” gebruik van het fiscaal partnerschap?
  • Ieder houdt zijn eigen pensioen! Dat gaat toch fiscaal toch zeker goed?!
  • Hoezo netto-pensioen? Dat bestaat toch helemaal niet..!
  • Wanneer is er sprake van schenking en hoe kunt u dat voorkomen?
  • Hoe kunt u gebruik maken van “beperkte gemeenschappen”, dan wel “scheve gemeenschappen” om naast overdrachtsbelasting “schenkingen” te voorkomen?

Tot slot: toegevoegde waarde door kennis van de knelpunten, zoals enkele fiscale gevolgen van het huwelijksvermogensrecht.

Maandag 3 december 2018, 10:00 uur tot 17:30 uur

09:30 – 10:00 uur
Ontvangst en inschrijving

10:00 – 11:30 uur
Inleiding actualiteit en enige praktijkcasuïstiek
Samenhang met alimentatie, afbakening in relatie met huwelijkse voorwaarden, ieder het “zijne”..?
Korte cases, veel voorkomende situaties en valkuilen

11:30 – 11:45 uur
Pauze

11:45 – 13:15 uur
Introductie pensioenverevening, ins en outs alsmede de fiscale aspecten
Tevens inleiding eigen beheer en de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

13:15 – 14:00 uur
Lunch

14:00 -15:30 uur
Overige toekomstvoorzieningen en scheiding
Lijfrente (ook netto), gouden handdruk- of ontslagstamrechten, levensloop,

15:30 – 15:45 uur
Pauze

15:45 – 17:15
Capita selecta:
Samenhang onderneming en toekomstvoorzieningen in eigen beheer
Schenking en toekomstvoorzieningen: nieuwe besluiten en (oud en actuele) jurisprudentie
Casuïstiek

17.15 – 17.30
Vragenronde

mr. F.H. (Frits) van der Kamp
Frits van der Kamp heeft sinds 2007 als fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit, de eigen woning en toekomstvoorzieningen. Hij verzorgt regelmatig seminars en doceert ruim 18 jaar aan vele (postacademische) opleidingsinstituten als gecertificeerd docent voor fiscalisten, registeraccountants, echtscheidingsadvocaten, notariaat en mediators. Als fiscaal jurist heeft Frits sinds 1995 ruime ervaring met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers, onder meer opgedaan gedurende ruim 11 jaar bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden en als partner is hij verbonden geweest aan een private cliënt kantoor. Hij publiceert regelmatig en is verbonden als vaste medewerker aan het Vakblad Financiële Planning. Frits studeerde Nederlands Recht te Nijmegen en Fiscaal Recht te Leiden.