Cursus geweldsdelicten in het strafrecht

Cursus geweldsdelicten in het strafrecht

De gezondheid van jou, onze andere cursisten en onze medewerkers staat voorop. Omdat we onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en ons steentje willen bijdragen aan de indamming van het coronavirus hebben we besloten deze klassikale cursus te annuleren. Op dit moment zijn we alle cursisten die zich reeds voor deze cursus hebben aangemeld, hierover aan het informeren. De meeste cursussen zullen worden verplaatst naar het najaar. Ondertussen bieden we steeds meer cursussen online aan. Deze online cursussen worden wekelijks uitgebreid. Benieuwd naar ons online aanbod? Houd dan onze online cursussen geregeld in de gaten.

Theo Boumans neemt u mee in een leerzame en boeiende dag  tijdens deze cursus over geweldsdelicten in het Strafrecht.

De onderwerpen welke hij zal bespreken en waarbij hij de nodige praktijkervaring met u zal delen, zijn een veelvoud aan aspecten waarbij ‘geweld’ in het strafrecht aan de orde kan komen:

 • Definitie van ‘eenvoudige mishandeling’ en de ruime uitleg die de HR daar intussen aan geeft.
 • Welke vormen van mishandeling (en verder gaande aantastingen van het lichaam) kennen we en welke gevolgen kunnen daarbij aan de orde komen. Dan moet gedacht worden aan, eenvoudige mishandeling, mishandeling met letsel als gevolg, wat is ‘zwaar lichamelijk letsel’, etc.
 • Vervolgens komen de levensdelicten aan bod: doodslag en moord en (wederom) de opvattingen van de HR, alsook de verschillen tussen beide feiten.
 • In het licht van het bovenstaande aandacht voor allerlei vormen van de ‘pogingsleer’. Daarbij komt (uiteraard) ook de ‘vrijwillige terugtred ‘ aan de orde. Ook de gevolgen die dit heeft voor de voorlopige hechtenis horen daarbij.
 • Vormen van ‘plegen’ en ‘medeplegen’, wanneer is er sprake van ‘slechts’ één individuele dader en wanneer is er sprake van ‘medeplegen’.
 • In het algemeen is er sprake van individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid maar er zijn (gewelds-) delicten (zoals openlijke geweldpleging) te benoemen waarbij het ‘meedoen’ in de groep leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid. Vraag die dan opdoemt is waar de begrenzing(en) van die aansprakelijkheid liggen.
 • Wat te doen als een cliënt verdacht wordt van een terroristisch misdrijf.
 • Hoe zit het in het algemeen met de ‘strafbare voorbereidingshandeling’.
 • Verschillende vormen van ‘opzet’ en de (dunne) scheidslijn tussen ‘voorwaardelijk opzet’ en ‘schuld’.
 • Wat is de uitleg van ‘noodweer’ en ‘noodweer exces’ en wat te doen bij een verhoor als dit het verweer wordt.
 • Er volgt een uiteenzetting van gedragingen die verboden zijn in het kader van de WvW 1994 en de straffen die daarbij opgelegd worden. Daarbij ook aandacht voor (bijvoorbeeld) ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’ en andere vormen van verwijtbaar gedrag in het verkeer.
 • Civielrechtelijke en administratiefrechtelijke gevolgen van geweld: bijvoorbeeld plicht tot vergoeding van de schade en gebiedsontzeggingen bij huiselijk geweld.
 • In hoeverre speelt de blaastest een rol bij het vaststellen van geweld gerelateerde delicten, welke bevoegdheden heeft de politie etc.

Wat als de cliënt verdacht wordt van een geweldsmisdrijf tegen hulpverleners of politie?

Naast deze onderwerpen komen nog andere onderwerpen (actueel) aan bod.

Punten
4 NOvA PO-punten

Doelgroep
Advocaten

GEANNULEERD  donderdag 11 juni 2020 in Roermond (de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. Theo Boumans
Met de afronding van de graad Sociale Dienstverlening in 1980 en de vervolgstudie Maatschappelijk Werk op universitair niveau, vier jaar later, legde Theo Boumans de basis voor zijn huidige beroep. Het helpen van mensen is immers een veelvoorkomend thema in het leven van een advocaat, en met name ook in zijn werk als straathoekwerker tussen 1982 en 1992. In 1988 begon Theo Boumans met het volgen van zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, die hij in 1995 succesvol afrondde. Twee jaar lang doceerde hij privaatrecht, maar daarna ging hij permanent over naar de advocatuur. In 2001 opende hij de deuren van zijn eigen advocatenkantoor en bouwde hij het bedrijf geleidelijk uit tot een kantoor met 19 advocaten.

Het werkveld van Theo Boumans concentreert zich nu op het strafrecht, ondersteund door zijn verleden in de sociale dienstverlening, brede juridische kennis en maatschappelijke ervaring.