Cursus Mediation: Onderhandelingen

Cursus Mediation: Onderhandelingen

De cursus mediation richt zich op advocaten die – onder meer in het kader van de gedragscode van de Raad voor de Rechtsbijstand en art. 818 lid 2 Rv – meer willen weten over onderhandelingen, (doorverwijzing naar) mediation en in het bijzonder mediation advocacy.

Mediation is geïntegreerd binnen de advocatuur. Gedragsregel drie bepaalt dat de advocaat zich voor ogen dient te houden dat een regeling in der minne vaak de voorkeur verdient boven een proces. Dit staat ook in de Europese CCBE Gedragscode en de code van de Raad voor de Rechtsbijstand voor personen en FamilierechtAdvocaten. Via internationale contracten, een voorstel van de wederpartij, nieuwe wetgeving, gedragscodes of een wens van de cliënt, komt de advocaat steeds vaker voor de keuze te staan: wel of geen mediation. Goede voorbereiding en begeleiding van de cliënt is noodzaak.

Mediation kent andere succes- en faalfactoren dan een tegenspraakprocedure. Zo is het belangrijk dat de advocaten van partijen samenwerken; zowel tijdens de mediation, als in het voortraject. Het hoofddoel van mediation advocacy is het bereiken van een optimale oplossing, rekening houdend met de achterliggende belangen en de toekomst. Het is niet doorslaggevend wie de beste (juridische) argumenten heeft, of wie over de meeste macht beschikt. Op voorhand uit zijn op ‘het grootste stuk van de taart’ is dus geen effectieve strategie in een mediation of een onderhandeling. Overigens betekent dit niet dat mediation het sluiten van een compromis bepleit.

Een andere belangrijke succesfactor is of cliënt en advocaat een team kunnen vormen met een duidelijke rolverdeling. De cursus biedt praktische handvaten voor de advocaat die zijn cliënt adviseert. In de cursus komen tevens andere (hybride) methoden van conflictoplossing aan bod. De nadruk ligt op procesmanagement: bij welke afdoeningsvorm worden de belangen van de cliënt het beste behartigd? Ook komen de (juridische) context, wetgeving en jurisprudentie aan de orde.

De cursus is een verdieping in het kader van de Permanente Educatie (PE). De advocaat leert te werken met de basis-communicatievaardigheden en de basisinzichten in conflicthantering en ADR. Deze cursus mediation is een verdiepingscursus voor advocaten en geen kortdurende beroepsopleiding voor mediators. Uw vaardigheden worden aangescherpt en het inzicht in mediation wordt verdiept.

Tijdens de cursus worden korte inleidingen afgewisseld met de inbreng van eigen praktijkervaringen van de deelnemers (casuïstiek), oefeningen en praktijksimulaties.

De cursus is zowel gericht op basisinzichten in rechtspsychologie en conflicthantering als op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.

Op dinsdag 25 juni 2019 vindt deze cursus plaats in het Van der Valk hotel te Breukelen, 13.00 uur tot 17.30 uur.

12.30 – 13.00 uur     Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur     Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur     Pauze
14.45 – 16.15 uur     Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur     Pauze
16.30 – 17.30 uur     Cursus deel 3
17.30 uur                   Afronding cursus

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.