Cursus: het overwinnen van onzeker causaal verband

14 november

Arnhem

14.00 - 18.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Arnhem

Het overwinnen van onzeker causaal verband

Leer recente technieken om onzeker causaal verband te overwinnen!

Het is het belangrijkste feit in het recht: causaal verband. Het struikelblok – de missing link – tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! Daarnaast speelt causaliteit bij voordeelsberekening en het eigen schuld-verweer een (nieuwe) rol op grond van recente jurisprudentie (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (Tennet/ABB).

Vaak kan het bewijs van causaal verband niet worden geleverd omdat het dossier op dit punt eenvoudigweg te dun is. Zowel in de wet als in de jurisprudentie van de Hoge Raad worden tal van technieken geboden om die onzekerheid rond causaal verband te overwinnen: zo is er de zogenoemde proportionele aanpak, het feitelijk vermoeden (de voorshands-redenering), de alternatieve causaliteit, het leerstuk van de samenlopende oorzaken en de lineaire causaliteit.

In deze cursus worden deze verschillende technieken nader geanalyseerd – telkens vanuit het praktische perspectief hoe deze technieken effectief bij het procederen kunnen worden ingezet. Tevens wordt, aan de hand van enkele recente arresten van de Hoge Raad, aandacht besteed aan de verhouding tussen onzeker causaal verband en de eigen schuld-regeling (art. 6:101 BW), schadeberekening en regres.

Donderdag 14 november in het Van der Valk hotel te Arnhem (gelegen naast de A50 / A12)
13.30 – 14.00 uur     Inloop met koffie en thee
14.00 – 15.30 uur     Cursus deel 1
15.30 – 15.45 uur     Pauze
15.45 – 17.15 uur     Cursus deel 2
17.15 – 17.30 uur     Pauze
17.30 – 18.30 uur     Cursus deel 3
18.30                          Afsluiting

mr. dr. L. (Luuk) Reurich
Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland.