Cursus Vechtscheidingen

De rol van de advocaat in complexe scheidingssituaties en het belang van de minderjarigen mede vanuit het systemische gedachtegoed benaderd.

28 juni

Eindhoven

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Hotel Novotel Eindhoven
24 september

Van der Valk Hotel Zaltbommel - A2

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Van der Valk Hotel Zaltbommel - A2
19 december

Breukelen - Utrecht

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Breukelen - Utrecht

Cursus Vechtscheidingen

Aanleiding
Nog veel te vaak komt het voor dat een scheiding in een rechtszaak wordt uitgevochten. Wat ooit een mooie verbinding tussen twee mensen was is intussen uitgegroeid tot een strijd waar niemand beter van wordt en alleen verliezers zijn. De grootste prijs wordt betaald door kinderen die blootgesteld worden aan loyaliteitskeuzes die leiden tot innerlijke loyaliteitsconflicten.

Niet alleen kinderen ervaren veel last van de vechtscheiding. Ook op de leefomgeving heeft een vechtscheiding een impact. Het is dan ook niet vreemd dat in het regeerakkoord dat onlangs is gepresenteerd is opgenomen dat er een landelijk beleid moet komen om pro-actief te de-escaleren in complexe scheidingszaken, zowel bij de rechter als ook in de voorfase.

Hoe gaat u hier mee om als advocaat? Bent u zoekende naar de juiste plek, afstand en nabijheid om uw eigen partij goed bij te staan. Of vraag u zich weleens af:

 • Waar ligt mijn invloed en waar eindigt deze?
 • Wat kan ik wel en wat kan ik niet voor het kind doen?
 • Wat vind ik dat ik in een concrete zaak zou moeten doen?
 • Hoe kan ik anders hiernaar kijken?

Omschrijving
Tijdens deze training werken we aan de hand van de methodiek “Systemisch werken”. Dit is een methode waarbij relaties en de dynamieken in deze relaties, in de ruimte zichtbaar gemaakt worden door representanten. Daarnaast wordt tijdens deze cursus de theorie en het model van de verbindende communicatie kort behandeld. Samen met de andere deelnemers gaat u hiermee tijdens deze cursus oefenen. De cursus zal een pragmatische invalshoek hebben, de verhouding theorie en praktijk is dan ook 20-80.

Het eerste en belangrijkste systeem waar we als individu deel van uit maken is het gezin waarin we worden geboren, de familie. In de loop van ons leven komen daar meerdere systemen bij zoals school, de sportvereniging, de vriendengroep en later ook de werkkring. Waar we in deze systemen een keuze hebben om eruit te stappen hebben we dat bij de familie niet. Je blijft altijd deel uitmaken van de familie. Je ouders blijven je ouders, ook als je geen contact meer met ze hebt.

Binnen de systemen zijn drie wetmatigheden. De eerste is die van binding; iedereen hoort erbij en iedereen heeft recht op zijn of haar plek. De tweede is de orde; er is een volgorde. Ouders komen eerst en daarna de kinderen. De derde wetmatigheid is die van geven en nemen. Als er balans is tussen deze twee blijft de relatie in evenwicht.

Bij scheidingen komt vaak de verwarring voor dat ouders wel kunnen scheiden als partners, echter niet als ouders. Zij zullen, ook in de nieuwe levensvorm, altijd gezamenlijk ouders blijven. In het hart van het kind zijn de ouders altijd samen zeggen we dan vanuit het systemische gedachtegoed. Hoe vreselijk het er aan de buitenkant ook uit kan zien, wat wij er ook van vinden. De ouders blijven altijd de ouders. Als begeleiders van een scheiding vanuit deze invalshoek kunnen handelen, en alle betrokken de juiste plek in het hart krijgen dan ontdekken we welke rol werkelijk dienend is voor het geheel.

Opzet
Er komt een algemene inleiding over de problematiek en de problemen die het gevolg zijn van vechtscheidingen. Daarna gaan we u aan de hand van een paar concrete casussen laten ervaren hoe u anders kunt omgaan met het conflict en wat daar voor nodig is. We gebruiken daarbij de techniek van systeeminstellingen, een krachtig hulpmiddel bij het oplossen van conflicten.

LET OP: er is maar plek voor 12 deelnemers!

De cursus is op woensdag 19 december van 10:00 uur tot 17.30 uur in het Van der Valk hotel te Breukelen (gelegen naast de A2)
Inloop zal zijn vanaf 09.30 uur

Opzet
Doelen
Na deze training beheert u de volgende aspecten:

 • Is op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak landelijk op dit onderwerp
 • Heeft ontdekt welke rol dienend is voor alle betrokkenen bij de scheiding
 • Heeft inzicht in de eigen overtuigingen hierin en heeft zicht op de kracht of de belemmering daarvan
 • Heeft inzicht in wat hij/zij voorheen over het hoofd zag in zijn/haar rol tijdens de scheidingsprocedure
 • Heeft ervaren welke kracht de systemische benadering heeft en hoe hij/zij meer vanuit deze benadering kan handelen
 • Heeft ervaren wat het effect is als alle betrokkenen gezien, gerespecteerd worden
 • Heeft handvatten voor effectieve communicatie (verbaal en non verbaal) vanuit de cirkel van invloed en de verbindende communicatie

Literatuur
Voor wie meer inzicht wil krijgen zijn onderstaande boeken aanbevolen:

 • Kind en Familielot van Ingrid Dijkstra
 • Jij hoort bij ons! van Marianne Franke-Gricksch

mr. F. (Frank) Oelmeijer
Kinderrechter, team familie en jeugd, rechtbank Limburg.

Peter Winteraecken
Eigenaar Praktijk voor Bewust Zijn. Peter geeft trainingen aan diverse beroepsgroepen waaronder de advocatuur, verzorgt diverse coachingstrajecten en werkt veel met systeemopstellingen.