Verdieping en actualiteiten alimentatierecht en -rekenen (bruto)

19 november

Hilversum

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
395,-
Hilversum

Verdieping en actualiteiten alimentatierecht en -rekenen (bruto)

Wij zijn bijzonder verheugd dat we mr. Agnes van Wieren hebben weten te strikken voor de cursus alimentatierecht en -rekenen. Wilt u uw kennis omtrent alimentatierecht en -rekenen een update geven en/of u hierin verdiepen? Dan is deze cursus wat u zoekt. Het betreft een actieve cursus met veel mogelijkheden voor interactie.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen:

 • Kinderalimentatie wordt nog te vaak niet op juiste wijze opgenomen in het ouderschapsplan: hoe kan het beter?
 • Kinderrekening: wel of niet doen, en zo ja: hoe dan?
 • Zorgkorting: wat moet daar allemaal van betaald worden?
 • Kindgebonden budget (en alleenstaande ouderkop): het rekenen wordt er niet eenvoudiger op. Hoe om te gaan met de prejudiciële beslissingen van de Hoge Raad bij kinderalimentatie en partneralimentatie?
 • Jong-meerderjarig en dan?
 • Welke mogelijkheden zijn er om eenmaal vastgelegde of overeengekomen alimentatie te wijzigen?
 • Eigen woning problematiek: er gaat hier veel fout en hoe kan het beter?
 • Lotsverbondenheid: kan deze nu wel of niet verbleken, ofwel wat zijn de gevolgen van recente jurisprudentie hierover
 • Terug naar de 60% vuistregel (hofformule)?
 • Extra lasten of de aanvaardbaardbaarheidstoets: wat gaat er vaak fout en hoe moet het dan wel? Alleen bij kinderalimentatie of ook bij partneralimentatie?
 • Box 3: hoe neem je dat mee in een berekening (en hoe ook niet)
 • De auto van de zaak blijft een lastige: hoe zit het nu eigenlijk?
 • Waarom een jusvergelijking maken?
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie komen aan de orde.

Er zal bovendien worden gerekend aan de hand van een complexe casus, waarbij een deel van de theorie in de casus is verwerkt. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, zolang er voldoende relatie is met het onderwerp.

Dinsdag 3 december 2019 in het Van der Valk hotel te Arnhem (gelegen naast de A50 / A12), 10:00 uur tot 17:30 uur
09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30                          Afsluiting

mr. A.R. (Agnes) van Wieren
Advocaat familierecht BANNING N.V. in ’s-Hertogenbosch; Mediator, aangesloten bij de vFAS en Collaborative Divorce; Raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en voorheen rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Zutphen; Praktijkdocent familierecht, met name veel cursussen bij diverse specialisatie-en postdoctorale opleidingen op het gebied van alimentatierecht en rekenen. Agnes is tevens voorzitter van de Commissie Knelpunten Alimentatienormen.