Verdiepingscursus alimentatie met actualiteiten

20 mei

Vught

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
395,-
Vught

Verdiepingscursus alimentatie met actualiteiten

Na het volgen van deze cursus over alimentatierecht en -rekenen ben je weer helemaal bijgepraat waar het de laatste actualiteiten en het alimentatierekenen betreft. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Kinderalimentatie wordt nog te vaak niet op juiste wijze opgenomen in het ouderschapsplan: hoe kan het beter?
 • Kinderrekening: wel of niet doen, en zo ja: hoe je dat dan op de juiste wijze?
 • Zorgkorting: wat moet daar allemaal van betaald worden?
 • Kindgebonden budget (en alleenstaande ouderkop): het is nog steeds lastig. Hoe daar – conform de lijn van de HogeRaad – mee om te gaan bij kinder- en partneralimentatie?
 • Jong-meerderjarig en dan?
 • Welke mogelijkheden zijn er om eenmaal vastgelegde of overeengekomen alimentatie te wijzigen?
 • Eigen woning problematiek: de valkuilen en waar op te letten
 • Lotsverbondenheid: kan deze nu wel of niet verbleken, ofwel wat zijn de gevolgen van recente jurisprudentie hierover
 • Terug naar de 60% vuistregel (hofformule)?
 • Extra lasten of de aanvaardbaardbaarheidstoets: wat is het verschil en hoe verwerk je dit in de berekening? Alleen bij kinderalimentatie of ook bij partneralimentatie?
 • Box 3: hoe neem je dat mee in een berekening (en hoe ook niet)
 • De auto van de zaak blijft lastig: hoe zit het nu eigenlijk?
 • Waarom een jusvergelijking maken?
 • Het verschil tussen een niet-wijzigingsbeding kinder- en partneralimentatie
 • De wijzigingen in de fiscaliteit en de gevolgen voor alimentatie
 • Actuele ontwikkelingen bij zowel kinderalimentatie als partneralimentatie

Er zal worden gerekend aan de hand van een complexe casus, waarbij een deel van de theorie in de casus is verwerkt. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, zolang er voldoende relatie is met het onderwerp.

Doelgroep
Advocaten

Donderdag 20 mei 2021 in het Van der Valk Hotel te ‘s-Hertogenbosch – Vught

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur     Cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur     Pauze
11.45 – 13.15 uur     Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur     Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur     Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur     Pauze
16.00 – 17.30 uur     Cursus deel 4
17.30 uur                       Afsluiting

mr. Agnes van Wieren
Agnes houdt zich voornamelijk bezig met (echt)scheidingen, alimentatie, vermogensafwikkeling (waaronder huwelijkse voorwaarden), gezag, zorgregelingen en alles wat daarmee samenhangt. Zij is gespecialiseerd in mediation, overlegscheiding, overleg en procedures. Zij behandelt vaak de meer complexe zaken, waarbij regelmatig een ondernemer betrokken is. Agnes staat voornamelijk particulieren en vaak de ondernemer en/of zijn partner in een (echt)scheiding bij. Niet alleen de juridische aspecten, maar ook het totaal van emotionele en psychische aspecten bij een (echt)scheiding zijn belangrijk om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Een win-winsituatie voor beide partijen. Cliënten beschrijven Agnes als een betrokken advocaat, die veel persoonlijke aandacht aan haar cliënten besteedt. Daarnaast is zij gastdocent op de universiteit en doceert voor de specialisatieopleiding familierecht en diverse andere opleidingen op het gebied van het alimentatierecht en -rekenen. Verder is Agnes raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam en voorzitter van de commissie Knelpunten Alimentatie.