Videotutorial: Jeugdbeschermingsrecht / de Jeugdwet
en de daaruit vloeiende complicaties

28 januari

Videotutorial on demand

4 uur
4 NOvA PO
200,-
Videotutorial on demand

Videotutorial: Jeugdbeschermingsrecht / de Jeugdwet
en de daaruit vloeiende complicaties

Deze video is nu beschikbaar. De bovengenoemde datum klopt niet. We werken nog aan een oplossing om de datum aan te passen, onze excuses hiervoor.

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

In elk geval komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Becherming van minderjarigen;
 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;
 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing;
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg;
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip;
 • Wisselwerking civiel en strafrecht;
 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht;
 • De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen;
 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken;
 • Rapportages in strafzaken;
 • Rapportages in beschermingszaken;
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken;
 • Beroepscode, klachtrecht, tuchtrecht en de geschilenregeling;

Doelgroep
Advocaten

PO-Punten
4 NOvA PO-punten

Videotutorial ‘on demand’
Deze video kan je nu op ieder gewenst moment bekijken na aanmelding voor deze cursus. De bovengenoemde datum klopt niet. We werken nog aan een oplossing om de datum aan te passen, onze excuses hiervoor.

Hoe werkt het?
Na aanmelding voor deze videotutorial ontvangt u binnen 15 minuten een e-mail van ons met inloggegevens van het online platform van MR. in opleidingen waar u op ieder gewenst moment de video in kunt bekijken.

Heb je al een account bij MR. in opleidingen? Dan zal de video binnen 15 minuten na aanmelding beschikbaar zijn in je account.

Duur: 4 uur (deze tutorial bestaat uit 4 video’s van ieder één uur)

 

mr. Leo Hendriks
Leo Hendriks is sinds 1998 advocaat en heeft hij zich toegelegd op het (jeugd)strafrecht en het (jeugd)familierecht. Leo is lid van de vFAS en is hij als mediator aangesloten bij de MfN. Vanaf 2007 is hij bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA). Sinds 2011 maakt Leo deel uit van de Raad van de Orde van Advocaten Limburg als portefeuillehouder familierecht. Daarnaast is Leo lid van de Adviesraad Bijzonder Curator Nederland (BCN) en lid klachten- en adviescommissie Bureau Jeugdzorg Limburg. Hij treedt met regelmaat op als (gast)docent voor diverse onderwijsinstellingen op het gebied van civiel jeugdrecht.

Thomas Frohn
Thomas Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager behandeling kinder- en jeugdpsychiatrie bij MET GGZ. Naast zijn werk binnen de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor diverse opleidingsinstituten binnen de advocatuur. Naast manager behandeling en docent familie- en jeugdrecht is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid.