NGSZ Mini-Masterclass:
Olaf van Vliet in gesprek met Ruben Houweling

26 juni

Webinar

16.00 uur -17.00 uur
0 NOvA PO
0,-
Webinar

Een nieuwe sociale zekerheid:
wendbaar, toekomstbestendig en meer virusproof!


NGSZ Mini-Masterclass: Olaf van Vliet in gesprek met Ruben Houweling
Een tweegesprek over nieuwe sociale zekerheid: wendbaar, toekomstbestendig en meer virusproof!  

Het virtuele NGSZ-Café gaat open, want een gesprek over een toekomstbestendig stelsel van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid is in deze tijd misschien wel relevanter dan ooit. In de vorm van een reeks ‘Mini-Masterclasses’ onder de noemer ‘In gesprek met…’ komen prikkelende experts aan het woord en bieden we u de gelegenheid om ook zelf input te leveren. De serie wordt afgetrapt door Olaf van Vliet, Hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid (Universiteit Leiden), tevens bestuurslid NGSZ, en Ruben Houweling, Hoogleraar Arbeidsrecht (Erasmus Universiteit).

De coronacrisis heeft de onvolkomenheden van het huidige stelsel van sociale zekerheid nog meer bloot gelegd. Juist veel flexwerkers en zzp’ers blijken extra kwetsbaar en worden zwaar geraakt in hun inkomen en toekomstperspectief. In zijn Wetboek van Werk pleitte Ruben Houweling al voor radicale hervormingen. Olaf van Vliet ging onder meer in zijn oratie in 2019 in op de effecten van globalisering, migratie en technologische vooruitgang op de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid. Ook het rapport van de commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap fileerde de urgentie en relevantie van veranderingen. In een prikkelend tweegesprek gaan Van Vliet en Houweling in op de ontwikkelingen en verkennen samen oplossingsrichtingen.

Op 25 juni 2020 vanaf 16.00 uur is het tweegesprek live te volgen. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke link waarmee u kunt inloggen. Aansluitend is er de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen. Zoals altijd verwachten we een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en uitvoering.

DONDERDAG 25 JUNI 2020

Van 16.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Online webinar

prof.mr.dr. Ruben Houweling
Ruben Houweling studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Daarnaast is Ruben lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en van de Sdu Cursus Adviesraad Arbeidsrecht. Ruben verzorgt regelmatig lezingen en cursussen (onder meer voor CPO, OSR, PALA en PALA+ en het Arbeidsrecht Instituut). Hij publiceert veelvuldig in diverse vaktijdschriften en boeken. Vanaf 2009 is Ruben als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind Advocaten te Amsterdam.

prof.dr. Olaf van Vliet
Prof. dr. Olaf van Vliet is hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hij studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij is visiting fellow geweest aan Harvard University en aan de Central University of Finance and Economics in Beijing. Thans is zijn onderzoek gericht op sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid, globalisering, inkomensongelijkheid, migratie en politieke economie.