Cursus actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

Cursus actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

Voor deze cursus hebben wij twee topsprekers weten te strikken, namelijk mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt en mr.dr. Rob Keurentjes.

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. Na bespreking van de inhoud van de nieuwe wetten wordt hiermee aan de hand van casus geoefend. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal up to date. De dag wordt onderverdeeld in 4 blokken van elk 1,5 uur waarin beide docenten elkaar afwisselen en tussentijds aanvullen.

Doelgroep
Advocaten

 

Op donderdag 17 december 2020 in Breukelen (exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur Start cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 13.15 uur Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.30 uur Cursus deel 4
17.30 uur              Afsluiting cursus

mr. drs. R.H. Zuijderhoudt
Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht, en werd arts. Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel als psychiater/psychotherapeut als op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was enkele jaren geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG, daarna zelfstandig gevestigd psychiater/psychotherapeut – thans niet praktiserend – en werkt nu als gezondheidsrechtelijk adviseur en als procesbegeleider, conflictbemiddelaar en coach. Zijn werkzaamheden liggen vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht (politie en justitie) en gezondheidszorg.

mr. dr. R.B.M. Keurentjes
Rob Keurentjes is senior rechter A en Afdelingsvoorzitter Rechtbank Noord Nederland, Rechtbank locatie Groningen (specialisme strafrecht en psychiatrie).