Cursus actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

Cursus actualiteiten Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

Voor deze cursus hebben wij twee topsprekers weten te strikken, namelijk mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt en mr. dr. Rob Keurentjes.

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de relevante overgangsbepalingen uit de Wet Bopz. Na bespreking van de inhoud van de nieuwe wetten wordt hiermee aan de hand van casus geoefend. Na het volgen van deze cursus bent u helemaal up-to-date. De dag wordt onderverdeeld in 4 blokken van elk 1,5 uur waarin beide docenten elkaar afwisselen en tussentijds aanvullen.

Doelgroep
Advocaten

Op donderdag 4 juni 2020 in Tilburg (exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).
Op donderdag 5 november 2020 in Roermond
(exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 11.30 uur Blok 1

Wet verplichte ggz: totstandkoming, procedures, het stoornisbegrip

11.30 – 11.45 uur Pauze

11.45 – 13.15 uur Blok 2
Vervolg Wet verplichte ggz: toepassen verplichte zorg, klachtenprocedure, strafrechtelijke titel

13.15 – 14.15 uur Lunch

14.15 – 15.45 uur Blok 3
Wet zorg en dwang: achtergrond, doelgroepen, onvrijwillige zorg, stappenplan, aansluiting met de Wvggz

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.30 uur Blok 4
Wet forensische zorg; casuïstiek

17.30 uur Afronding cursus met aansluitend een borrel

mr. drs. R.H. Zuijderhoudt
Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht, en werd arts. Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel als psychiater/psychotherapeut als op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was enkele jaren geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG, daarna zelfstandig gevestigd psychiater/psychotherapeut – thans niet praktiserend – en werkt nu als gezondheidsrechtelijk adviseur en als procesbegeleider, conflictbemiddelaar en coach. Zijn werkzaamheden liggen vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht (politie en justitie) en gezondheidszorg.

mr. dr. R.B.M. Keurentjes
Rob Keurentjes is senior rechter A en Afdelingsvoorzitter Rechtbank Noord Nederland, Rechtbank locatie Groningen (specialisme strafrecht en psychiatrie).