Cursus in de nieuwe zorgwetten: Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

De nieuwe zorgwetten:
Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang
en Wet forensische zorg

Voor deze cursus hebben wij twee topsprekers weten te strikken, namelijk mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt en mr. dr. Rob Keurentjes.

U krijgt tijdens deze cursus een overzicht en kennis van de overgangsbepalingen van de Wet Bopz naar de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Daarna wordt de inhoud van de nieuwe wetten besproken, zodat u na het volgen van deze cursus weer helemaal up to date bent. Er zal ook ruimte zijn voor het bespreken van casuïstiek.

De dag wordt onderverdeeld in 4 blokken van elk 1,5 uur waarin beide docenten elkaar afwisselen en tussentijds aanvullen.

Er is gekozen voor één dag cursus met in totaal 6 cursusuren. U behaalt derhalve zes punten die u nodig heeft vanwege de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft als vereiste dat u tenminste 6 studiepunten per jaar op dit gebied dient te behalen. 

De cursus zal op donderdag 17 oktober 2019 gehouden worden in het Van der Valk hotel te Breukelen.

Donderdag 17 oktober 2019 in Breukelen van 10.00 uur tot 17.30 uur

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 11.30 uur Blok 1

Wet verplichte ggz: totstandkoming, procedures, het stoornisbegrip

11.30 – 11.45 uur Pauze

11.45 – 13.15 uur Blok 2
Vervolg Wet verplichte ggz: toepassen verplichte zorg, klachtenprocedure, strafrechtelijke titel

13.15 – 14.15 uur Lunch

14.15 – 15.45 uur Blok 3
Wet zorg en dwang: achtergrond, doelgroepen, onvrijwillige zorg, stappenplan, aansluiting met de Wvggz

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.30 uur Blok 4
Wet forensische zorg; casuïstiek

mr. drs. R.H. Zuijderhoudt
Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht, en werd arts.
Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel als
psychiater/psychotherapeut als op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was enkele jaren
geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG, daarna zelfstandig gevestigd
psychiater/psychotherapeut – thans niet praktiserend – en werkt nu als gezondheidsrechtelijk
adviseur en als procesbegeleider, conflictbemiddelaar en coach. Zijn werkzaamheden liggen
vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht (politie en justitie) en gezondheidszorg.

mr. dr. R.B.M. Keurentjes
Rob Keurentjes is senior rechter A en Afdelingsvoorzitter Rechtbank Noord Nederland, Rechtbank locatie Groningen (specialisme strafrecht en psychiatrie)