Effectief verdediging voeren in strafzaken en opsporing, voorbereidend onderzoek en de invloed van EVRM

26 april

Arnhem

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Van Der Valk Hotel Arnhem
18 december

Eindhoven

10.00 - 17.30 uur
6 NOvA PO
375,-
Eindhoven

Cursus:
Effectief verdediging voeren in strafzaken en opsporing, voorbereidend onderzoek en de invloed van EVRM

In het voorjaar is deze cursus beoordeeld met een 9,0!

In een dag neemt mr. Henk Peters (OvJ) u mee in hoe u zich beter kan verdedigen in het strafproces. Naast verdieping en analyses, zal Henk u ook praktische tips en tricks meegeven.

Deze cursus bestaat uit 3 onderdelen die voor u als strafadvocaat van belang zijn:

  1. De invloed van de artikelen 5, 6, 8 EVRM op het Nederlandse Stafproces;
  2. Hoe effectief de verdediging in strafzaken te voeren?
  3. Opsporing en voorbereidend onderzoek: de rol van de advocaat in dat verband?

ad 1: het leerstuk van de onherstelbare vormverzuimen levert nog maar zelden winst voor de verdachte op, schendingen van de artikelen 5, 6 en 8 EVRM nog wel: onrechtmatig beoordeelde voorlopige hechtenis, niet gemotiveerde beslissingen rondom de voorlopige hechtenis, onherstelbare schendingen van de verdedigingsrechten zoals benoemd in art. 6 van het EVRM en grote inbreuken op de privacy van de verdachte kunnen nog wel leiden tot winst.

ad 2: dat betekent ook dat de verdediging meer het oog moet hebben voor en verweer moet voeren op schendingen van die bepalingen. Denk daarbij ook aan de veranderende opvattingen en/of waarderingen van het door de verdachte gebruikte zwijgrecht, tijdstip van brengen van alternatieve scenario’s enzovoorts.

ad 3: heeft zwijgen nog zin? Wanneer kom je met een alternatief scenario, onderzoekswensen in een zo vroeg mogelijk stadium en de rol van de RC in dat voorbereidende onderzoek, moet de advocaat mee sturen in een geklapt opsporingsonderzoek en het verdere voorbereidende onderzoek, wat te doen met forensisch bewijs en hoe zit het met contra expertises en horen van getuigen en deskundigen: zo vroeg mogelijk of pas op de zitting?

De cursus zal een interactieve cursus zijn met de mogelijkheid om tussentijds vragen te stellen.

Dinsdag 18 december 2018 in het Van der Valk hotel te Eindhoven (gelegen naast de A2)
09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur Start cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 13.15 uur Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.30 uur Cursus deel 4
17.30 Afsluiting cursus

Mr. H.E.G. (Henk) Peters
Henk Peters aanpak als docent kenmerkt zich door passie en bevlogenheid. Hij staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt en praktische tips meegeeft waar u als strafrechtadvocaat ook echt iets aan heeft. Henk kan zich goed in de positie van de strafrechtadvocaat verplaatsen aangezien hij 23 jaar strafrechtadvocaat is geweest. In die hoedanigheid heeft hij vele en ook grote (nationale en internationale) strafzaken gedaan. Daarnaast was hij bijna 9 jaar rechter-plaatsvervanger, 6 jaar lid van de Raad voor de Strafrechttoepassing – en Jeugdbescherming. Inmiddels is hij ruim 9 jaar werkzaam voor het Openbaar Ministerie als Advocaat-Generaal en als Senior Officier van Justitie bij het parket Limburg.