024 - 420 0247 info@mrinopleidingen.nl
Selecteer een pagina

Cursus privacy in het arbeidsrecht

8 juni

Eindhoven

13.00 - 17.30 uur
4 NOvA PO
250,-
Eindhoven

Cursus privacy in het arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht speelt privacy een steeds grotere rol. Daarom is kennis op hoofdlijnen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming een must. Daarnaast zal in deze cursus dieper worden ingegaan op onder meer de privacyrechten van de sollicitant en de zieke werknemer. Ook wordt besproken waar controle op werknemers stuit op hun privacyrechten (denk aan social media, drank- & drugsgebruik en cameratoezicht). Verder komen de medezeggenschapsrechtelijke aspecten en procesrechtelijke aspecten van privacy in het arbeidsrecht aan bod. In de cursus worden veel praktijkvoorbeelden en rechtspraak besproken. U krijgt praktische tips die u direct kunt toepassen in de praktijk.

Doelgroep
Advocatuur

Op maandag 8 juni 2020 in Eindhoven (de exacte locatie zal nog worden gepubliceerd).

12.30 – 13.00 uur   Inloop met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur   Introductie in privacyrecht en AVG, toegespitst op het arbeidsrecht
14.30 – 15.00 uur   Privacy in sollicitatiefase en zieke werknemer
15.00 – 15.15 uur   Pauze
15.15 – 17.15 uur   Controle op werknemers, medezeggenschap en processuele aspecten

mr. Sander Theunissen
Sander (A.J.C.) Theunissen procedeert en adviseert over uiteenlopende zaken in het arbeids(proces)recht, onder meer over individueel en collectief ontslag. Hij heeft bijzondere interesse in en kennis van loondoorbetaling bij ziekte en privacy binnen het arbeidsrecht.

Sander is auteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch van de thema’s ‘Ontslag’, ‘Ziekte’ en ‘Aanstelling’ en publiceert regelmatig in vakbladen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is Sander docent bij Sdu en Mr. In Opleidingen (ontslag op staande voet en privacy in het arbeidsrecht) en vaste bewerker van het jurisprudentietijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR).

Sander is sinds 2016 verbonden aan Lexence. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In 2015 heeft hij de postdoctorale specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond. Sander is in 2010 beëdigd als advocaat.