Recente jurisprudentie en ontwikkelingen

formeel (Sv) en materieel strafrecht (Sr)

Cursus:
Recente jurisprudentie en ontwikkelingen
formeel (Sv) en materieel strafrecht (Sr)

Het is ons wederom gelukt om mr. Henk Peters, officier van justitie, te “strikken” voor deze cursus. De cursus werd vorig jaar en in het voorjaar hoog gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 9,1 en 9,0. Het begrip recent kreeg invulling doordat diverse belangwekkende arresten gewezen in dezelfde week aan de cursus nog besproken werden.

Er is gekozen voor één dag cursus met in totaal 6 cursusuren. U behaalt derhalve 6 punten die u nodig heeft vanwege de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft als vereiste dat u tenminste 6 studiepunten dit kalenderjaar op dit gebied dient te behalen.

De cursus zal een interactieve cursus zijn met de mogelijkheid om tussentijds vragen te stellen.

Donderdag 29 oktober 2020 in Rotterdam (de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt)
09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur Start cursus deel 1
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 13.15 uur Cursus deel 2
13.15 – 14.15 uur Pauze met lunch
14.15 – 15.45 uur Cursus deel 3
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.30 uur Cursus deel 4
17.30 Afsluiting cursus

Mr. H.E.G. (Henk) Peters
Henk Peters aanpak als docent kenmerkt zich door passie en bevlogenheid. Hij staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt en praktische tips meegeeft waar u als strafrechtadvocaat ook echt iets aan heeft. Henk kan zich goed in de positie van de strafrechtadvocaat verplaatsen aangezien hij 23 jaar strafrechtadvocaat is geweest. In die hoedanigheid heeft hij vele en ook grote (nationale en internationale) strafzaken gedaan. Daarnaast was hij bijna 9 jaar rechter-plaatsvervanger, 6 jaar lid van de Raad voor de Strafrechttoepassing – en Jeugdbescherming. Inmiddels is hij ruim 9 jaar werkzaam voor het Openbaar Ministerie als Advocaat-Generaal en als Senior Officier van Justitie bij het parket Limburg.