Twee cursussen Jeugdrecht: Civiel en Straf

6 juni

Roermond

13.00 - 17.30 uur
8 NOvA PO
450,-
Roermond

Twee cursussen Jeugdrecht: Civiel en Straf

Zoals altijd staat het nut voor de praktijk voorop dus we zijn bijzonder verheugd dat twee enthousiaste en sympathieke docenten uit het Arrondissement Limburg bereid zijn een tweetal cursussen te verzorgen in het jeugdrecht. Er is gekozen voor twee sessies van ieder vier uur. U behaalt derhalve acht punten die u nodig heeft vanwege de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Cursusprijs:

Cursus Jeugdstrafrecht 

 • Donderdag 6 juni 2019 Theaterhotel de Oranjerie te Roermond

‘Een interactieve cursus over de (nieuwe) mogelijkheden en uitdagingen die het jeugdstrafrecht u als advocaat biedt. De actualiteiten in het jeugdstrafrecht komen mede aan de hand van recente uitspraken aan bod. Ook de Europese ontwikkelingen worden meegenomen. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de praktijk dat de minderjarige steeds meer wordt uitgenodigd voor verhoor, waarbij het recht op rechtsbijstand wordt omzeild? Kunt u daar op zitting nog iets mee? Wat is de plek van het slachtoffer in het strafproces tegen de minderjarige? Heeft bezwaar tegen DNA-afname zin? De cursus voert u mee langs alle fasen waar een minderjarige of jongvolwassene doorheen gaat in de strafrechtelijke procedure en zoomt in op uw rol als advocaat.’

Cursus Civiel Jeugdrecht

 • Donderdag 20 juni 2019 Theaterhotel de Oranjerie te Roermond

In vier uur tijd neemt mr. Leo Hendriks u mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving zullen aan bod komen tijdens deze cursus. De cursus zal een pragmatische invalshoek hebben, waardoor u dus naar huis gaat met praktische tips en tricks. Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • Voorwaardelijke erkenning
 • Omgang en partnerdoding
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verhuiscriteria
 • Gezagsbeëindiging
 • Omgangsondertoezichtstelling
 • Schriftelijke aanwijzing
 • Adviesraad Bijzondere Curator Nederland
 • Belang van het kind?

Cursusprijs:

Donderdag 6 juni 2019 in Theaterhotel de Oranjerie te Roermond, 13:00 uur tot 17:30 uur (Jeugdstrafrecht)
Donderdag 20 juni 2019 in Theaterhotel de Oranjerie te Roermond, 13:00 uur tot 17:30 uur (Civiel Jeugdrecht)

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 14.30 uur Cursus deel 1
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Cursus deel 2
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.30 uur Cursus deel 3
17.30 Afsluiting cursus

mr. L.W.M. (Leo) Hendriks
Mr. Leo Hendriks is als advocaat werkzaam te Maastricht, Hendriks Reijntjes Advocaten & Mediators, lid vFAS (Vereniging van FamilierechtAdvocaten en Scheidingsmediators), MFN-mediator, bestuurslid van de VNJA (Nederlandse Vereniging van JeugdrechtAdvocaten), lid van de orde in het arrondissement Limburg (portefeuillehouder familierecht), lid landelijke Klankbordgroep bijzondere curator en (gast)docent universiteit en onderwijsinstellingen.

mr. F.W. (Floor) Oehlen
Floor Oehlen is strafrechtadvocaat bij Crombag Oehlen Advocaten. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. In 2002 is zij gaan werken als advocaat in strafzaken. Binnen en buiten het strafrecht heeft zij in het bijzonder aandacht voor de belangen van jeugdigen, cliënten met psychische problematiek en slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Floor is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NvSA), de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN). Floors aanpak kenmerkt zich door passie, bevlogenheid en een winnaarsmentaliteit.