Tweedaagse basiscursus erfrecht 

10 juni

Vianen

11.00 - 18.00 uur
12 NOvA PO
790,-
Vianen

Tweedaagse basiscursus erfrecht 

Deze tweedaagse basiscursus behandelt alle erfrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u in korte tijd alle kernthema’s van het erfrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen.

Programmaonderwerpen

Algemene bepalingen van erfrecht en versterferfrecht
– algemene inleiding
– versterferfrecht
– groepen- of parentelenstelsel
– wettelijke verdeling
– andere wettelijke rechten

Testamentair erfrecht algemeen
– uiterste wil (testament)
– uiterste wilsbeschikking
– gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Legitieme portie
– legitieme portie algemeen
– omvang legitieme portie
– geldend maken legitieme portie

Testament en zijn inhoud
– testamentsvormen
– begrippen ‘erfstelling’, ‘(quasi-)legaat’ en ‘(testamentaire) last’
– tweetrapsmakingen
– executele
– testamentair bewind

Gevolgen van de erfopvolging
– algemene bepalingen
– verklaring van erfrecht (inclusief verklaring van executele)
– aanvaarding en verwerping van de nalatenschap, in het bijzonder Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
– vereffening en verdeling van de nalatenschap

Sterk aanbevolen literatuur ter bestudering voorafgaand aan de cursus
Ondanks het feit dat dit een basiscursus is, wordt een zekere, geringe basiskennis betreffende het erfrecht bij de cursusdeelnemers verondersteld. Zij kunnen zich deze strikte basiskennis eigen maken door voorafgaand aan de cursus hoofdstuk 18 uit het hierna genoemde studieboek zelfstandig te bestuderen. Bewust is gekozen voor een studieboek en niet voor een handboek. Het gaat om A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 1), Deventer: Wolters Kluwer 2021 (achtste druk).

Doelgroep
Advocaten

Op de volgende twee data vindt deze cursus plaats in het Van der Valk hotel te Vianen:

  • donderdag 10 juni 2021 (eerste dag)
  • donderdag 17 juni 2021 (tweede dag)

Programma van zowel donderdag 10 juni als donderdag 17 juni 2021:

10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee
11.00 – 13.00 uur Deel 1
13.00 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.45 uur Deel 2
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 18.00 uur Deel 3

prof. mr. André Nuytinck

  • hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
  • lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016)
  • adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen